• Verktyp: Damkör a cappella
  • Textförfattare: Nicolaus Hermanni, svensk översättning av Johan Bergman
  • Arrangemang/bearbetning: Även version för damkör S.S.A. (G-dur)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Damkör, S.S.A.A.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva. Skannat av MTB

Beskrivning av verket

Stilla A-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Ros, den himmelsk dagg bestänker,
stjärna, som i klarhet blänker,
hell Birgitta, nådefull!
Stänk din godhet ned till gruset,
blänk med rena himmelsljuset
ned på jämmerdalens mull!
Kristus härskarn, milde mästarn,
gunst betett dig, nådigt lett dig
från din späda ålders dag.
Du blir kristen: vinträdskvisten
växer, frodas i det godas
paradis, en telning rar

Helgad, renad, gudsförenad
blev så anden medelst banden
av en evig kärleks lag.
Evigt fager, evigt dager
stråla ser du, Krist tillber du
genom hela livets dag