Alice Tegnér (1864−1943)

Du ärorika fosterland

Skriv ut
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: text efter B. E. Malmström
  • Uruppförande: April 1901 i Musikaliska Akademiens stora sal, Stockholm
  • Arrangemang/bearbetning: Även för röst och piano (B-dur) och för manskör T.T.B.B. (E-dur). Alla 3 versionerna finns i den tryckta utgåvan
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Blandad kör, S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår som nr 7 i: Svenska nationalsånger: prisbelönade vid täflan för erhållande af en folksång för Sverige. Abr. Lundquist, Stockholm 1901 (utgivna av Julius Wibergh). Pl. Abr. L. 3363. Signum i Musik- och teaterbiblioteket: 2012k/177 (onlinekatalogen)

Beskrivning av verket

Med värme B-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

En av de tio sånger som belönades (5e plats) i Folksångstävlingen 1901.
Wilhelm Peterson-Berger recenserade tävlingen under rubriken "Vad vi sluppit sjunga".


Libretto/text

Du ärorika fosterland, där fädrens kummel stå
du höga fjällbekrönta strand, den trogna böljor slå
Du trygga hem, du fridens kust,
Gud sträcke uti nöd och lust, 
utöfver dig sin hand.