Alice Tegnér (1864−1943)

Du svenska bygd, du hem i nord

Skriv ut
  • Tillkomstår: En av de tio sånger som belönades i Folksångstävlingen 1901
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: "Gösta"
  • Uruppförande: April 1901 i Musikaliska Akademiens stora sal, Stockholm
  • Arrangemang/bearbetning: Även för röst och piano (D-dur) och för manskör T.T.B.B. (Ass-dur). Alla 3 versionerna finns i den tryckta utgåvan
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

blandad kör, S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår som nr 2 i: Svenska nationalsånger: prisbelönade vid täflan för erhållande af en folksång för Sverige. Abr. Lundquist, Stockholm 1901 (utgivna av Julius Wibergh). Pl. Abr. L. 3363. Signum i Musik- och teaterbiblioteket: 2012k/177 (onlinekatalogen)

Beskrivning av verket

Ur hjärtat F-dur 4/4(C)


Verkkommentar

Kom på 3:e plats i folksångstävlingen. Wilhelm Peterson-Berger recenserade tävlingen under rubriken "Vad vi sluppit sjunga"


Libretto/text

Du svenska bygd, du hem i nord
där frihet vet af intet tvång
Dig egna vi o fosterjord
vår varma fosterländska sång
Från forntidsdar är du oss kär
Blif hvad du var, blif hvad du är
och äradt skall ditt namn bestå,
så länge svenska hjärtan slå.