Alice Tegnér (1864−1943)

Hell vårt land [för blandad kör och piano]
Leve Sverige!

Skriv ut
  • Tillkomstår: En av de tio sånger som belönades i Folksångstävlingen 1901
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Alice Tegnér
  • Uruppförande: April 1901 i Musikaliska Akademiens stora sal, Stockholm
  • Arrangemang/bearbetning: Även för unison sång med piano (H-dur) samt för manskör TTBB (E-dur), se den tryckta utgåvan
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Blandad kör, S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår som nr 1 i: Svenska nationalsånger: prisbelönade vid täflan för erhållande af en folksång för Sverige. Abr. Lundquist, Stockholm 1901 (utgivna av Julius Wibergh). Pl. Abr. L. 3363. Signum i Musik- och teaterbiblioteket: 2012k/177 (onlinekatalogen)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva, sorterad på "Snöklockorna". Partitur. Skannat av MTB.

Beskrivning av verket

Kraftigt C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Wilhelm Peterson-Berger recenserade tävlingen under rubriken "Vad vi sluppit sjunga"


Libretto/text

Hell vårt land
du ärorika stolta fria Sverige
På klippfast grund oss hem du gaf
och ett språk med malmklang
Mer än annat allt är du oss kär
du svenska jord
Ett lefve för vårt land
vårt eget land i nord.