Alice Tegnér (1864−1943)

Kantat vid Säbyholms-skolans 25-års-fest [för recitation, soli, barnkörer och piano]
[Kantat vid Sunnerdahls hemskolas 25-årsfest]

Skriv ut

1. Säbyholm i gammal tid
2. Vid Mälarvik
3. Vårt Säbyholm
4. Säbyholms framtid
5. Slutkör

  • Verktyp: Barnkör och instrument
  • Textförfattare: Julia Svedelius
  • Uruppförande: Vid skolans jubileum 15 mars 1936
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Soloröster/kör

Soloröster: 1 recitatör, 1 mezzosopran
Flickkör, S.S.A., gosskör S.A.A. och barnkör S.S.A

Exempel på tryckta utgåvor

Kantat vid Sunnerdahls hemskolas 25-årsfest 15 mars 1936. Ivarsons tryckeri, Stockholm 1936. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: 2013/26 (Onlinekatalogen)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva. Partitur. Skannat av MTB.

Beskrivning av verket

1. Säbyholm i gammal tid: Solo. Andante con moto h-moll 4/4 (C)
2. Vid Mälarvik: Flickkör, piano. Något vaggande (men vid gott humör!) D-dur 6/8
3. Vårt Säbyholm: Gosskör. Andante Ess-dur 4/4 (C)
4. Säbyholms framtid: Barnkör. Glättigt G-dur 4/4 (C)
5. Slutkör: Alla. Stilla Ess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Vid sotig härd ...