Alice Tegnér (1864−1943)

Kantat vid Kjellbergska skolans 100-års-jubileum [för recitation, barn- och damkör och piano]

Skriv ut

1. Ett sekels dagar svunnit
2. Recitation
3. Gud att prisa
4. Skolkök, hurra
5. Skapargjädje
6. Lek på Heden
7. Luciamorgon
8. Gud som haver barnen kär
9. Tonerna
10. Recitation
11. Herre gör oss ödmjuka inför vår gärning

  • Verktyp: Damkör och instrument
  • Textförfattare: Hillevi Gödecke
  • Uruppförande: Vid skolans 100-årsfest 22 oktober 1935
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Soloröster/kör

Soloröst: 1 recitatör, 2 damröster, 1 flicksopran
Damkör, S.S.A.
Barnkör, S.A.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva. Partitur. Även transparanger till "Ur nutidens skolliv" i samma samling under "Tryck och ljuskopior". Skannat av MTB

Beskrivning av verket

1. Ett sekels dagar svunnit: 2 röster, piano. B-dur 4/4 (C)
2. Recitation
3. Gud att prisa: Damkör, piano. Fiss-dur 4/4 (C)
4. Skolkök, hurra: Damkör, piano. C-dur 4/4 (C)
5. Skapargjädje: Vivace Dess-dur 2/4
6. Lek på Heden: Allegretto luftigt E-dur 4/4 (C)
7. Luciamorgon: Unison damkör. Moderato A-dur 6/8
8. Gud som haver barnen kär, psalm: vers 1: solo, vers 2: unison barnkör, vers 3-6: alla. Ess-dur 4/4 (C)
9. Tonerna: Damkör. Andantino Ass-dur 4/4
10. Recitation
11. Herre gör oss ödmjuka inför vår gärning: Stilla C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Ett sekels dagar svunnit ...