Alice Tegnér (1864−1943)

Skapare, Fader, solo ur Sånger vid invign. av K.F.U.K:s byggnad 1907 [kantat]

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Matilda Roos (1852-1908)
  • Uruppförande: Vid invigningen av K.F.U.K:s byggnad 29 december 1907
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

P. Palmquists aktiebolag, Stockholm 1908. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: 2007f/39

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva, sorterad på Kantat. Skannat av MTB.

Beskrivning av verket

Andante B-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Skapare, fader, kärlekens stjärnklara källa
låt ur de eviga djupen en bölja framkvälla
att till vårt hjärta som ropar likt hjorten
må välla himmelska flöden ...