Alice Tegnér (1864−1943)

Kantat [vid invigningen af K.F.U.K.:s byggnad, för soli, blandad kör, damkör och piano]

Skriv ut

1. Detta är den fröjdedagen
2. Skapare, Fader
3. Helige Ande
4. Gör portarna höga
5. O Herre, se neder till din tjänarinna

  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Matilda Roos (1852-1908)
  • Uruppförande: 29 december 1907 i K.F.U.K:s byggnad, Stockholm
  • Arrangemang/bearbetning: Nr 4 arrangerad för damkör av tonsättaren.
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Soloröster/kör

Soloröst: 1 mezzosopran
Damkör, S.S.A.
Blandad kör, S.S.A.A.T.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

P. Palmquists aktiebolag, Stockholm 1908. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: 2007f/39

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Manuskript i Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva, Manuskript. Skannat av MTB.

Beskrivning av verket

1. Detta är den fröjdedagen: Unison kör, piano. Allegretto D-dur 4/4 (C)
2. Skapare, Fader: Solo. Andante B-dur 4/4 (C)
3. Helige Ande: Damkör. Adagio Gess-dur 4/4 (C)
4. Gör portarna höga: Blandad kör. Allegretto moderato Ess-dur 4/4 (C)
5. O Herre, se neder till din tjänarinna: Vers 1 solo, vers 2 unison kör. Andante Dess-dur 3/4


Libretto/text

1. Detta är den fröjdedagen som oss Herren Gud har gett
som så länge likt en hägring med vår längtans blick vi sett
Detta är den allvarsdagen som oss möter med sitt kraf
att i trohet vi förvalta pundet som oss Herren gaf
Detta är den stora dagen då vi våra drömmars slott
genom glädjetårar skåda på den grund av Gud vi fått 

4. Gör portarna höga att ärones konung
vid lofsångens toner må gästa vårt bo
Gör portarna vida att fridenes konung
må komma dit in med sin ljufliga ro
Gör tankarna stora att himmelens höghet
må dväljas ibland oss vid arbetets tvång
Gör sinnena glada att aldrig må tystna
vår fröjdfulla jublande tacksamhetssång