Alice Tegnér (1864−1943)

Gör portarna höga, ur kantat [vid invigningen af K.F.U.K:s byggnad]

Skriv ut
  • Verktyp: Damkör a cappella
  • Textförfattare: Matilda Roos (1852-1908)
  • Uruppförande: 29 december 1907 vid invigningen av K.F.U.K:s byggnad
  • Arrangemang/bearbetning: Ursprungligen för blandad kör
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Damkör, S.S.A.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva, sorterad på Kantat. Partitur och 3 stämmor. Skannat av MTB

Beskrivning av verket

Dess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Gör portarna höga att ärones konung
vid lofsångens toner må gästa vårt bo
Gör portarna vida att fridenes konung
må komma dit in med sin ljufliga ro
Gör tankarna stora att himmelens höghet
må dväljas ibland oss vid arbetets tvång
Gör sinnena glada att aldrig må tystna
vår fröjdfulla jublande tacksamhetssång