Alice Tegnér (1864−1943)

Klage-wijsa öfwer thenna torre och kalla wåhr (Klagovisa över denna torra och kalla vår)

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Lars Wivallius (1605-1669)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva. Skannat av MTB

Beskrivning av verket

Un poco accelerando D-dur 3/4


Libretto/text

Giv glädje och tröst, lät lärkjan ej dö,
lät leva sommarens svala!
Hugsvala vart bröst på Sveriges ö,
som nu mån sorgeligt tala!
Giv sommar, giv blommer,
giv gott grönt hö,
lät göken ropa och gala!

(vers 6 ur Wivallius text)