• Tillkomstår: 1929
  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Separat violinstämma saknas

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva. Partitur. Skannat av MTB.

Beskrivning av verket

Stilla, men ej släpigt G-dur 3/4


Verkkommentar

Strukna titlar: "Vagglåt" och "Kväll"