Sixten Sylvan (1914-2001)

Akademisk festmusik

opus 1 nr 3

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1941, nyinstrumenterad 1989
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: Uruppförande av den nyinstrumenterade versionen 12 maj 1990 i Universitetets aula, Göteborg, Göteborgs Ungdomssymfoniker under ledning av Finn Rosengren
  • Speltid: 6 min

Instrumentering (besättning)

Ursprunglig besättning: 1.0.1.0 / 1.2.1.0 / timp / str
Nyinstrumenterad version: 2*.2.2.2 / 4.2.3.1 / timp, 1 perc / str

Notmaterial/stämmor återfinns

Material till den reviderade versionen finns hos Svensk Musik

  • Autografen återfinns: Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

Fjärdedel = 96-100 C-dur 4/4 8 takter, poco sostenuto 4 takter, a tempo 32 takter, Poco sostenuto 3 takter, a tempo 33 takter, Più mosso 8 takter, Rit. poco a poco 16 takter, Fjärdedel = 94-98 g-moll 4/4 28 takter, Ritardande 4 takter, Fjärdedel = 90-94 7 takter, Da capo takt 1-86, Coda D-dur Alla breve12 takter, totalt 241 takter