• Tillkomstår: 2005
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: 9 juni 2005 på Kungliga Musikhögskolan. Musikhögskolans symfoniorkester under ledning av Jayce Ogren
  • Speltid: 13 min

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 2.2.2.1 / timp, 4 perc, pno / str

Beskrivning av verket

Ensatsigt verk


Verkkommentar

Fine
[Italian, from Latin finis, end.]
n. Music
The end.