Vilhelm Ström (1848-1909)

Skriv ut

Född i Arvika den 31 januari 1848. Avled i Söderala den 3 augusti 1909.
Organist, musikdirektör. Tonsättare.

Under uppbyggnad

Verköversikt

Romans för 4 [fyra] Horn


Verk av Vilhelm Ström

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 1