Carl Axel Strindberg (1845−1927)

Skriv ut

Carl Axel Strindberg föddes 17 juni 1845 i Stockholm och avled 12 januari 1927 på samma ort. Äldre bror till August Strindberg. Han arbetade hela sitt liv som försäkringstjänsteman, musiker (huvudsakligen cellist) och som kompositör under pseudonymen Cassius. Perioden 1887−96 var han kapellmästare vid Dramatiska teatern till vilken han arrangerade och skrev en mängd teatermusik, inte minst till pjäser av sin bror. Strindberg skrev också många sånger, kammarmusik, verk för piano och vokalmusik.

Den Strindbergska familjen

I mogen ålder skrev Carl Axel Strindberg följande uppgivna ord: ”Det är mycket tragiskt att vara bror till en stor man. Man blir själv så gränslöst liten.” Han kom i flera hänseenden att leva i skuggan av sin yngre bror August Strindberg, men är värd att uppmärksammas på egna meriter.

Carl Axel Strindberg föddes i Stockholm 1845. Modern Eleonora Norling arbetade som hushållerska hos den betydligt äldre fadern, Carl Oscar Strindberg. Familjen var mycket musikalisk och tidigt ville Carl Axel ägna sig åt musik som yrke. Han började i Musikaliska akademiens celloklass, men efter några terminer tvingade honom fadern därifrån. Carl Axel skulle utbilda sig i algebra och stenografi för en kontorsbana! Han tvangs därmed att dela hela sitt liv mellan pulten och pulpeten.

Tjänsteman och kapellmästare

År 1873 gifte sig Carl Axel Strindberg med Charlotte Johansson och de fick dottern Ragnhild. Tio år senare hände mycket. Fadern dog, och själv fick Strindberg anställning i Livförsäkringsaktiebolaget Nordstjernan samt blev engagerad som cellist vid Dramatens kapell med skyldighet att vid behov tjänstgöra även i Hovkapellet. Han tog nu upp studier i komposition och började skriva musik under signaturen Cassius. För första gången komponerade han ett verk för broderns räkning − en uvertyr för piano till Lycko-Pers resa. En av hans mer personliga verk var tonsättningen av Bernhard Elis Malmströms dikt ”Angelika”.

1887 avancerade Strindberg till att bli Dramatens kapellmästare. Hans arbetsbörda växte. Att både ha detta ansvar på Dramaten och arbetet på Nordstjernan var slitsamt. Från början bestod Dramatenensemblen av sju stråkar, men utökades med en flöjt och en klarinett. Repertoaren var mycket blandad. Strindberg hade också som uppdrag att arrangera en mängd musik till den befintliga ensembeln. Ett drygt arbete, men han fortsatte att komponera, bl.a. två verk för stråkkvartett och en fantasi för cello och piano.

1895 övade teatern in Regina von Emmeritz av Zacharias Topelius. Strindberg blev dock sjuk i influensa och fick inför premiären lämna över taktpinnen till en orkestermedlem. Detta föranledde en anonym insändare i Social-Demokraten att skriva att Cassius ”knappast kan kallas för annat än amatör”, som väl avlönad på annat håll lät en ung flöjtist göra hans jobb. Detta sårade den hårt arbetande Strindberg mycket djupt, kanske främst offentliggörandet av att han inte hade en formell examen. Faderns avoghet 30 år tidigare gick igen. Det resulterade i att Strindberg sade upp sig från sin tjänst som kapellmästare på Dramaten.

Han fick dock mer tid till sitt komponerande, bl.a. tonmålningen Luftsegling om fallskärmhopparen Rollas olyckliga ballongfärd utanför Stockholm. Dessutom arbetade han också i andra musikensembler. Ett engagemang av en helt annan art var deltagandet i brodern Augusts s.k. Beethovenmiddagar i författarens hem. Här spelade Carl Axel bland annat med violinisten Tor Aulin − Beethoven förstås, men även Schumann, Mendelssohn, Brahms. Dessa aftnar fortsatte fram till författarens död 1912, även om relationen mellan bröderna tidvis var ansträngd, inte minst efter ett avsnitt i En blå bok som Carl Axel tolkade som kritik mot honom.

Ett dråpslag och en ny vändning

1901 drabbades Carl Axel Strindberg av ett dråpslag. Den älskade dottern Ragnhild dog i barnsäng. Han komponerade då en elegi för cello och piano som han kallade ”Grusad lycka”. Två år senare dog också hans hustru Charlotta. Men Strindberg skulle få en pånyttfödelse. 1905 gifte han sig med den 31 år yngre Elise Foss som han träffat tidigare via hennes föräldrar. Trots ålderskillnaden blev det ett mycket lyckligt äktenskap som 1910 resulterade i sonen Axel.

1913 pensionerades Strindberg från Nordstjernan, där han tjänsgjort i 30 år. Han kunde nu helt ägna sig åt musiken. Han skrev till Wilhelm Stenhammar om en plats i Göteborgssymfonikerna men blev nekad med hänvisning till sin ålder. Han erhöll dock en plats som cellolärare vid Sydsvenska Musikkonservatoriet i Lund. Under kriget blev han extra cellist vid Hovkapellets första symfoniorkonsert under Armas Järnefelt. Strindberg fick engagemang vid Blancheteatern där man bland annat skulle uppföra hans lilla enaktsopera I Luthers barndomshem efter broderns pjäs Näktergalen i Wittenberg. Men − andra arvingar inlade sitt veto, och premiären fick vänta över ett år. Det var då Carl Axel Strindberg skrev att det var ”tragiskt att vara bror till en stor man”.

Under ett par efterkrigsår spelade Strindberg på biografen Götiska teatern på Söder i Stockholm tillsammans med John Hylbom, senare konsertmästare i Konsertföreningen, och Louis Condé, känd sångpedagog. Det kunde vara god kvalitet på biografmusiken. 1926 avled Carl Axels Strindbergs älskade hustru Elisa. Han följde henne på dagen en månad senare. Vännerna från Götiska teatern spelade på begravningen.

Stefan Bohman © 2014

Bibliografi

Heesch, Florian: Strindberg in der Oper. August Strindbergs Opernpoetik und die Rezeption seiner Texte in der Opernproduktion bis 1930, diss. i musikvetenskap, Göteborgs universitet, 2006, s. 115−140.
Hellqvist, Per-Anders
: En sjungande August, Stockholm: Reimer, 1997.
Rörby, Margareta: ”Men lyssna, hör! Musik! Från ert eget hus min fru”, i: Erik Näslund et al. (red.), Kungliga Dramatiska teatern 1788−1988: Jubileumsföreställning i fyra akter, Höganäs: Bra böcker, 1988.
Strindberg, Axel: Arvet från Strinne. Ett familjeöde, Hedemora: Gidlund, 1989.
Söderström, Göran: Strindberg: Ett liv, Stockholm: Lind & Co., 2013.
Tjerneld, Andreas: Strindberg, släkt, Svenskt biografiskt lexikon, bd 33, Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon, 2007−11.

Verköversikt

Skådespelsmusik, orkesterverk, kammarmusik (verk för stråkkvartett, cellosonat m.m.), pianoverk (2 pianosonater, småstycken), sånger, vokalmusik.

Samlade verk

Verksammanställningen bygger på Musik- och teaterbibliotekets förteckning över Carl Axel Strindbergs arkiv, men är något förenklad och framför allt sorterad efter verktyper. För en fullständig förteckning hänvisas till bibliotekets sammanställning.

Om inte annat anges finns verket i autograf i Musik- och teaterbiblioteket.

Skådespelsmusik
[Gustaf Adolf] ... till Gustaf Adolf, skådespel i fem akter af August Strindberg, musiken komponerad och instrumenterad... 1903. Partitur/klav., Klav., skisser.
Abu Casems Tofflor, sagospel i fem akter af August Strindberg. Skisser.
Näktergalen i Wittenberg, 1917−1918. Skisser.
Triumf-Marsch ur "Kärlekens triumf", dramatisk legend i 2 akter af G. Giacosa (övers. fr. italienskan af Helmer Key) för orkester, 1890. Pianostämma.
Begrafningsmusik till "Clavigo" af Göthe [sic], för flöjt, 2 violiner, orgelharmonium, 1888. Partitur + 1 stämma.
Bröllops Marsch ur lustspelet "Så tuktas en argbigga", för 2 violiner, cello och klarinett. Partitur [blyerts] + 3 stämmor.
I Luthers barndomshem, 1492 af August Strindberg, arr: för piano, två violiner och cello, mars 1916. Partitur [endast förspel med pianostämma]. Blyertsskiss.
I Luthers barndomshem, förspel ur August Strindbergs skådespel Näktergalen i Wittenberg, musikdramatisk situation i en akt. Partitur.
Ouverture till Gustaf Adolf, skådespel af August Strindberg. Partitur, klav., blåsar-stämmor.

Piano
2 Mazurkor för piano. Omslagstitel, innehåller två separata masurkor: Mazurka nr 1 h-moll op.1 b; Mazurka nr 2 c-moll.
Andante Cantabile "Vårens älskling" för piano op. 1b.
Bröllopsmarsch ur lustspelet "Så tuktas en argbigga", arrangement för piano. Utgiven av Elkan & Schildknecht.
Calle, polka för piano, 1894. Även skiss, samt blyertsskiss till arr. för orkester.
Charlotta, polka op. 1 a för piano, 1875.
Elegi f-moll; resignation för piano, fantasi för piano, 1899.
Fest-Marsch G-dur ur sagospelet "Talismanen" af Ludvig Fulda, arrangement för piano och 4 händer, 1896.
Förspel till Kronbruden, skådespel af August Strindberg för piano, november 1906.
Ett litet Silfverbröllops divertissement för piano. Till Oskar och Maria Strindberg! Den 16de December 1901.
Gök-Polka, 1884.
Hymn till Våren D-dur, arr. för pianoforte, 1888.
I Luthers barndomshem af August Strindberg ("Första Akten till "Näktergalen i Wittenberg". Skådespel i fem Akter."), 1904−1905. Klavier.
I Luthers barndomshem, första akten till "Näktergalen i Wittenberg", drama i fem akter af August Strindberg, musikdramatisk situation i en akt, potpourri för piano [med överlagd text], aug. 1916.
Luftsegling, tonmålning, orkester-studie, arrangement för piano à quatre mains, 1890.
Menuett för Pianoforte, 1893.
Näktergalen i Wittenberg, skådespel i fem akter af August Strindberg för piano, sept. 1916.
Orientalisk marsch ur indiska skådespelet "Vasantasena", arrangement för piano. Utgiven av Elkan & Schildknecht
Orientalisk marsch ur indiska skådespelet Vasantasena, arrangement för piano och 4 händer, 1893.
Ouverture H-dur, compositionsförsök, för piano, 1882.
Ouverture till sagospelet Lycko-Pers Resa af August Strindberg, för piano, 1882.
Sonate för piano nr 1: Allegro moderato; Andante cantabile; Menuett; Rondo.
Sonate nr 2,för piano, december 1899: Allegro moderato, c-moll.
"Så tuktas en argbigga", lustspel af Shakespeare, bröllopsmarsch för piano, dec. 1888.
Thême varié op. 2 för piano, 1881.
Vals ... Elisabeth Strindberg tillegnad, för piano.
Tempo di Valse, salong-stycke för piano.
Vindarnes klagan, fantasi för piano, 1909.

Röst(er) och piano
4 visor för en röst och piano av Cassius (= Carl Axel Strindberg). Utgivna av Julius Bagge. 1. Vårluft (Occa = Oscar Strindberg), 2. Sommarstycke ("Sommarmorgon, tidig timma", V: E. Öhman), 3. Höstliga vindar (Björn) 4. Den första snön ("Det var så märkt kring fält och dal” Zacharias Topelius).
Aftenstemning ("Er Du i verden vide", H.C. Andersen) för sång med piano, 1920.
Ahasverus ("Ahasverus, upp och vandra!", dikt af August Strindberg) för en röst med piano.
Den högsta lycka, sång för en röst med pianoaccompagnement (Johan Börjesson), 1892.
Den tysta kraften ("En klippa reste djerf", Frans Hedberg), sång med pianoaccomp, 1886.
Esplanadsystemet ("Der gamla kåkar stodo", August Strindberg), duett för tenor och bariton [och piano], 1886. Partitur, c-moll/Ess-dur.
Esplanadsystemet ("Der gamla kåkar stodo", August Strindberg), sång med pianoaccompag, maj 1886. A-moll/C-dur.
Fête champêtre ur "Sömngångarnätter" (August Strindberg), andra natten, sång med piano, 1887. I. ("Soliga bilder från gångna dag"), II. ("Mellan flodens vassklädda stränder").
Fyra visor för en röst med piano. 1. Vårluft ("Nu grönskar det åter", Occa = Oscar Strindberg), 2. Sommarstycke ("Sommarmorgon!", V.E. Öman), 3. Höstliga vindar susa (Björn) f-moll, 4. Den första snön ("Det var så mörkt" Z. Topelius). Utgiven av Julius Bagge.
Göken ("När ängarne börja att blomma", August Strindberg), visa i folkton. Utgiven av Elkan & Schildknecht, nr 1136, 1887.
Höstsolen ("Förgängelse naturens kinder målar"), sonett af Erik Johan Stagnelius för röst och piano, 1923.
Kuplett ("Öfverallt i landet") till "En spik i nyckelhålet", komedi i 1 akt af Eug. Grunge & L. Thiboust för röst och piano, 1891. Lundström.
Kuplett ("I Stockholm känner hvar gesäll") för röst och piano, 1894.
Två Fredsdikter af Johan Lindström Saxon, 1909. 1. Hell Sverge! ("För mig är hela jorden"), 2. Hvar är mitt fosterland, Längtan ("Hvart jag längtar?"). Sång för en röst med piano, 1905.
Lördagsqväll ("Vinden hvilar", August Strindberg), för en röst med piano.
Maj på heden ("Solen lyser på lärkväg", August Strindberg), för en röst med piano, 1913.
Melodram "Brödrarikena" ("Två sköna länder", A. Andersson), för piano och recitation, 1897.
Dikt ("Mig vistandet i djupa grottors sköt", Stagnelius) för röst och piano.
Olika vapen ("Don Almagro de Vieña", August Strindberg), sång med piano-accomp., 1886.
På Kämpahögarna ("Som tidens vagn", J.M. Omberg), för piano med överlagd text.
Romans till Monologen "Vid Vaggan" ("En blomstervas i lunden stod", Legouvé), c-moll för en röst och piano, 1889.
3 Visor i folkton för en röst och piano, 1890. 1. Sanningens perla ("Der satt en engel", Z. Topelius), 2. ("Väx ej för verldens villa", Z. Topelius), 3. Flit består ("En fjäril stolt").
Rosen i Verldsfurstens park ("Se blomman!", E.J. Stagnelius) D-dur, sång för en röst med piano, 1887.
Tre Dikter af August Strindberg för en röst med piano. 1. Vargarna tjuta ("Vargarna tjuta på Skansen"), 2. Vargarna tjuta II, 3. Ahasverus ("Ahasverus, upp och vandra"), 4. Vid dagens slut ("Högst upp under takens list").
Sex Dikter af August Strindberg för en röst med piano.
Suckarnes Mystère ("Menska vill du lifvets vishet lära", E.J. Stagnelius), för piano med överlagd text, sept. 1916.
Ur Angelika ("Säg mig du doftande vind", B.E. Malmström) Dess-dur, sång för en röst med piano, november 1886.
Romans till berättelsen "Odlad frukt" ("Wid Mont-Noires") ur "Svenska Öden och Äfventyr", sång för bariton med pianoaccompgn, 1885.
Beethoven ("Högt ofvan skyn"), Poème de Leopold Lippmanson, melodram eller sång [och piano] C-dur, 1918.
Ur Liljor i Saron af E.J. Stagnelius, två sånger för en röst med piano, 1891. 1. Fångarne ("Vid Babylons floder"), 2. Ordet ("Det gifs ett Ord"). Partitur.
Vargarna tjuta, dikt af August Strindberg, för en röst med piano. I. ("Vargarna tjuta på Skansen") II. ("Vinden vilar, stillhet råder"). Nr 2 ofullständig.
Vid dagens slut ("Högst upp under takets list", August Strindberg), för röst och piano, 1918.
Våren ("Ur drifvans bländande hvita bädd", Occa (= Oscar Strindberg) D-dur, sång för en röst med piano, 27/5 1888.
Vårens glädje ("Nu slutad är den långa vinterns dvala", Occa) D-dur, för en röst med piano, 1890.

Sång och flera instrument
Angelika. Elegie af Bernhard Elis Malmström, för en röst med orkester-accompagt. Partitur D-dur+ 2 Partiturskisser, 1 i Dess-dur, 1 i D-dur. Instr: 1891.

Manskvartett/-kör
Den tysta kraften ("En klippa reste djerf", Frans Hedberg), kvartett för mansröster. Partitur +stämmor.
Esplanadsystemet ("Der gamla kåkar stodo", August Strindberg) fiss-moll/A-dur, kvartett för mansröster. Partitur +stämmor.
Glans och bröd ("En stråle flög", Edv. Evers), qvartett för mansröster, 1888. Partitur.
Glömska ("Det hviskar i dal", Sigrid Brink) qvartett för mansröster. Partitur.
Sokrates ("Till höjden af det ljus") ur "Ode öfver själens styrka" af G.F. Gyllenborg, för manskvartett eller kör. Partitur +stämmor.
Svensk proletär-marseljäs ("Till kamp till seger", J.M.E.), för manskör, december 1886. Partitur.
Två Visor för Mansqvartett. 1. Riddare-Visa ("Stolts Jungfrun hon gångar") C-dur 2. Falskhet och trohet ("Falskhet mig som elden bränner"). Partitur.

Kammarmusik
Fantasi för Violin-Qvartett, juli 1899. Skiss, noterad som för violin och piano.
Fantasi för Violoncell o. Piano, juli 1899. Partitur +stämmor.
Elegi f-moll och Resignation för Violin och Piano. Partitur + stämmor.
Hymn till Våren, Komp. för Violoncell med accomp: af Piano D-dur. Partitur + 2 stämmor.
Hymn till Våren, Sång för En Röst m. Piano ("Occa" = Oscar Strindberg). Arrangement för Flöjt och Piano Quartett No 2, för 2 Violiner, Alt och Violoncell.
Sonat för Piano och Violoncell, 1899. Allegro moderat, Hymn till Våren, Menuett, Rondo. Partitur + stämmor.
Violin-Qvartett No 1, 1899. [Sats 1 komp. april 1899; sats 2 "Vårhymn" maj 1888; sats 3, Menuetto, Jan. 1893; sats 4, Rondo D-dur, Maj 1899 ("Skizz: 1890")].

Orkester
Fantasi "Grusad lycka" för orkester. Partitur.
Resignation. Komp: o instrum. 1907. Partitur [för orkester] + 3 klav.
Bröllops Marsch ur Lustspelet: Så tuktas en argbigga för orkester, december 1888. Partitur.

Autografsamlingar med blandade verktyper
Cassius Album [Kolligatband. Mss. och för röst och piano om ej annat anges. Innehåll: Orientalisk Marsch ur Indiska Skådespelet Vasantasena. Arrangement för Piano. Tryck Elkan & Schildknecht -- Bröllops Marsch ur Lustspelet "Så tuktas en argbigga". Arrangement för Piano. Tryck Elkan & Schildknecht -- Fest-Marsch ur Sagospelet Talismanen af Ludv. Fulda komp. för Orkester. 1896. Klav. -- Fyra Visor för en röst med Piano. Tryck Julius Bagge [Innehåll: [1] Vårluft ("Nu grönskar det åter"). Occa ; [2] Sommarstycke ("Sommarmorgon!"). V.E. Öman ; [3] Höstliga vindar susa. Björn [f-moll] ; [4] Den första snön ("Det var så mörkt"). Z. Topelius] -- Höstliga vindar susa. Björn [e-moll] -- Enslingens sång ("Allt skönt som uppblommar"). Erik Sjöberg . 1887 -- Angelika ("Säg mig du doftande vind") af B.E. Malmström. [Dess-dur] -- Rosen i Verldsfurstens park ("Se blomman!"). E.J. Stagnelius. [D-dur] -- Våren ("Ur drifvans bländande hvita bädd"). Ord af Occa. 27/5 1888. [C-dur] -- Vårens glädje ("Nu slutad är den långa vinterns dvala"). Ord af Occa. [C-dur] -- Den högsta lycka. 1982 -- Romance till monologen "Vid Vaggan" ("En blomster- vas i lunden stod") af Legouvré. [h-moll] -- Visa ur "Trettondagsafton" ("Kom nu hit") af Shakespeare. Mel: okänd. Harm. o Arr. 1893 -- Romance ("Kom kom i min famn"). Ord af Thomas Moore. Fritt från engelskan af W.v. Braun -- "När syrenerna slå ut" ("Han heligt lofvat mig").

Romance ur "De frånvarande", komedi i 1 akt af Alphs Daudet -- [Riddare-visa] Ballad ("Stolts Jungfrun hon gångar") [G-dur] -- 3 Visor i folkton. [Innehåll: 1, Sanningens perla ("Der satt en engel"). Z. Topelius ; 2 ("Väx ej för verldens villa"). Z. Topelius ; 3, Flit består ("En fjäril stolt"). Skol- Visa -- Sex Dikter af August Strindberg [Innehåll: [1] Göken ("När ängarne börja att blomma"). Visa i folkton. Tryck Elkan & Schildknecht ; [2] Lördagsqväll ("Vinden hvilar"). Idyll ; [3] Olika Wapen ("Don Almagro de Vieña"). Ord af August Strindberg ; [4] Esplanadsystemet ("Der gamla kåkar stodo"). Ord af August Strindberg. [c-moll/Ess-dur] ; [5a] Ballad till berättelsen "Odlad frukt" ("Wid Mont-Noires") ur Svenska Öden och Äfventyr af August Strindberg. Sång för bariton ... [F-dur] ; [5b] Ballad till berättelsen "Odlad frukt" ("Wid Mont-Noires") ur Svenska Öden och Äfventyr af August Strindberg. [Ess-dur] ; [6] Fête champêtre. Andra natten ur "Sömngångarnätter" af August Strindberg. [Innehåll: I ("Soliga bilder från gångna dag") ; II ("Mellan flodens vassklädda stränder")].] -- Sex Dikter ur Svarta Rosor af Ernst Josephson [Innehåll: 1, På Tavernan ("Opp på bordet") ; 2, Stjernfall ("Lilla stjerna") ; 3, Polska ("Kunde jag säga") ; 4, Dryckessång ("Ack hvad vår lefnad") ; 5, Sommarnatt ("Och det är sommar") ; 6, Svarta rosor ("Säg hvarför är du så ledsen")] -- Sokrates ("Till höjden af det ljus"). Ur "Ode öfver själens styrka" af G.F. Gyllen- borg. För Mansqvartett eller Chör. Partitur -- Den tysta kraften ("En klippa reste djerf") af Frans Hedberg. För Mansröster med accomp. af Piano. Partitur -- Den tysta kraften ("En klippa reste djerf") af Frans Hedberg. För Mansröster. Partitur -- Esplanadsystemet ("Der gamla kåkar stodo"). Qvartett för mansröster. [fiss-moll/A-dur] -- Glans och bröd ("En stråle flög") Qvartett för Mansröster. Partitur -- Våren ("Ur drifvans bländande hvita bädd"). Ord af Occa. För mansröster. 1888. [D-dur] -- Musik till "Dagen gryr" ("Heliga Guds moder") af Frans Hedberg. Messa. 1896. [För soli, 2-st. kör och orgel]. Partitur -- Visa ur "Ruy Blas" ("Om fogelns stämma tystnar") Victor Hugo. 1890 -- Visa ur "Ruy Blas" ("Om fogelns stämma tystnar") af Victor Hugo. . 1890]

Skådespelsmusik [Kolligatband. Mss. och Partitur för orkester om ej annat anges. Innehåll: Bröllops Marsch ur Lustspelet "Så tuktas en argbigga". Arrangement för Piano. Tryck Elkan & Schildknecht. -- Bröllops Marsch ur Lustspelet "Så tuktas en argbigga". [1888] -- Orientalisk Marsch ur Indiska Skådespelet Vasantasena. Arrangement för Piano. Tryck Elkan & Schildknecht -- Orientalisk Marsch ur Indiska Skådespelet "Vasantasena". [1894] -- Scen-Musik till "Vasantasena", Indiskt Drama af Konung Sudrâka -- Fest Marsch ur Sagospelet "Talismanen" af Ludvig Fulda. 1896 -- Spansk Bröllops Marsch ur "Dåren på Vindskammaren". Komedi i en akt af Alphonse Vinaty ... 1893 -- Scen-Musik till Sagospelet "Talismanen" . Klav. -- Turkisk Musik. Dans från Bessarabien ur Sago- spelet "Talismanen" -- Spansk Bröllops Marsch ur "Dåren på Vindskammaren". Komedi i en akt af Alphonse Vinaty ... Piano -- Triumf-Marsch ur "Kärlekens triumf", Dramatisk legend i 2 Akter af G. Giacosa. Arrangement för Piano -- Musik till "Trettondagsafton". Arrang. ô. komp: ... Klavérutdrag. [Även vokalmusik] -- Musik till "Tretton- dagsafton" . Arrangerad och komponerad ... [Partitur inne- håller även vokalmusik. Inbundet även: Helligtrekonger Aften eller Hvad man vil. Lystspil i 5 Akter af Shakespeare. Nr 1. Narrens Elskovsvise af Fr. Rung. Tryck Wihelm Hansen ; Dengang jeg var kun saa stor som saa. Af "Helligtrekongersaften". P. Heise. Tryck Wilhelm Hansen] -- Begrafnings- musik till "Clavigo" af Goethe. 1888 -- Messa ur "Dagen gryr" ("Heliga Guds moder"). Historiskt Skådespel af Frans Hedberg arr. ... [För solo, 2-st. kör och orgel]. Maj 19896. Arr: efter "Marie", Hohes Lied af Ad: Jensen -- Scen-Musik ur "Dagen gryr" -- Äresång till Jungfru Maria ("Ave maris stella"), af Biskop Venantius Fortunatus i Poitiers , sjunges i 5:te Akten af August Strindbergs Skådespel Mäster Olof ... 1878. Harm. ... 1890. [För röst och orgel] -- Visa ur "Ruy Blas" ("Om fogelns stämma tystnar"). Skådespel i fem akter af Victor Hugo. -- Romans ur "Ruy Blas" ("Om fogelns stämma tystnar") . 1890. [För sopran, alt och stråkar] -- Romans till monologen "Vid vaggan" ("En blomstervas i lunden stod") af Legouvé. 1889. [För röst och piano] [h-moll] -- Romans till monologen Vid vaggan ("En blomstervas i lunden stod") af Legouvé. 1889. [För röst och stråkar] [h-moll] -- Romans till monologen "Vid vaggan" ("En blomstervas i lunden stod") af Legouvé. [För röst och gitarr] [e- moll] -- "När syrenerna slå ut" ("Han heligt lofvat mig"). Romance ur "De frånvarande", komedi i 1 akt af Alphs Daudet. 1886. [För röst och piano] -- Tyroler Alpenlied ur "Glöm mig ej" ("Högst uppe bland Tyrolens fjäll"), Genrebild i 1 Akt af O. Wikander. Fritt öfvers: från tyskan. Arr. [För piano med överlagd text] -- Sånger till Under Stuarts fana. Skådespel af Fr. Coppé, arr. och komp: [För röst och piano] -- Menuett ur "Grefvinnan Sarah", skådespel af George Ohnet. 1893. [För piano] -- Svenska Folk- sången. O. Lindblad. [För orkester] -- "Luftsegling". Klavérutdrag. 1890 -- Luftsegling. Tonmålning. Orkester-studie. 1890]