Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sverige ur Ett Folk

opus 22 nr 2

  • Tillkomstår: 1904-05 (avser "Ett Folk" för blandad kör, soloröster och orkester; se vidare separat registrering av det verket)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Verner von Heidenstam
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Levande Musikarv

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv (körpartitur; ofullständigt)

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: "Wilhelm Stenhammar och hans tid", bd 1-3, Stockholm (1991)

Beskrivning av verket

Stilla Ass-dur 4/4 (C) (hög sättning)
Stilla F-dur 4/4 (C) (mellanläge)
Stilla Ess-dur 4/4 (C) (låg sättning)


Libretto/text

Sverige, Sverige, Sverige, fosterland,
vår längtans bygd, vårt hem på jorden!
Nu spela [sic] skällorna, där härar lysts av brand,
och dåd blef [sic] saga, men med hand vid hand
svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden.
Fall julesnö och susa djupa mo!
Brinn österstjärna genom junikvällen!
Sverige, moder! Blif vår strid, vår ro,
du land, där våra barn en gång få bo
och våra fäder sofva under kyrkohällen.