Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Symfoni [nr 1] F-dur

Skriv ut

1. Tempo molto tranquillo — Allegro
2. Andante con moto
3. Allegro amabile
4. Allegro non tanto, ma con fuoco — tranquillo

  • Tillkomstår: 31 augusti 1903
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: 16 december 1903 i Musikaliska Akademien, Stockholm. Konsertföreningens orkester under ledning av Tor Aulin
  • Speltid: 53 min

Instrumentering (besättning)

3.3.3.3 / 6.3.3.1 / timp / str

Exempel på tryckta utgåvor

Edition Levande Musikarv, Stockholm 2014/2021. Kritisk utgåva av Finn Rosengren.

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM) tillhandahåller uppförandematerial

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

1. Tempo molto tranquillo F-dur 4/4 77 takter, Allegro 3/4 75 takter, Ben tenuto 15 takter, Poco a poco in tempo più tranquillo 66 takter, Sostenuto, a tempo (tranquillo) 17 takter, Tempo I poco moderato 8 takter, A tempo tranquillo 4 takter, Tempo I poco moderato 10 takter, Animando 6 takter, Tempo I allegro 29 takter, h-moll 56 takter, F-dur 147 takter, Poco a poco in tempo più tranquillo 68 takter, Sostenuto, a tempo (tranquillo) 17 takter, Molto tranquillo 4/4 4 takter, A tempo tranquillo 3/4 4 takter, Molto tranquillo 4/4 4 takter, A tempo tranquillo 3/4 4 takter, Molto tranquillo 4/4 4 takter, Allegro 3/4 [överlagrat med Molto tranquillo 4/4] 64 takter, [Allegro 3/4] 8 takter, Molto poco a poco animato 22 takter, Animato 23 takter, totalt 732 takter
2. Andante con moto a-moll 3/4 51 takter, A-dur 34 takter, a-moll 96 takter, A-dur 35 takter, a-moll 50 takter, totalt 266 takter
3. Allegro amabile B-dur 2/4 119 takter, Calmando [sic!] 4 takter, Tranquillo 20 takter, Quieto ess-moll 78 takter, Tempo I B-dur 106 takter, Calmando 4 takter, Tranquillo 4 takter, Molto tranquillo 33 takter, totalt 368 takter
4. Allegro non tanto, ma con fuoco F-dur 2/2 117 takter, b-moll/Dess-dur 13 takter, ciss-moll/E-dur 16 takter, F-dur 60 takter, Con molta larghezza [sic!] 6 takter, Tempo I 70 takter, Poco sostenuto 10 takter, Tranquillo 53 takter, Sempre molto tranquillo [6/4 överlagrat med 2/2] 68 takter, Poco accelerando 8 takter, Animato 7 takter, totalt 428 takter


Verkkommentar

Efter uruppförandet drog Stenhammar tillbaka symfonin. Han kunde dock senare tänka sig att andra satsen kunde bli framförd, då under titeln "Nenia". 

Redan 11 januari 1931, knappt fyra år efter tonsättarens död, framfördes dock symfonin i sin helhet av Konsertföreningen i Stockholm, under ledning av Václav Talich. Från 1980-talet har symfonin blivit en del av repertoaren.