Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

I skogen / "Kärt är att råka dig nattviol"
[nr 1 ur "Sånger och visor"]

  • Tillkomstår: 9 november 1887
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Albert Theodor Gellerstedt (1836-1914)
  • Uruppförande: vid en konsert i Stockholm den 12 april 1892, Selma Ek, sång, W. Stenhammar, piano
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Carl Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1892
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

Beskrivning av verket

Andante sostenuto, Gess-dur 6/4, 11 takter, Giojoso 6 takter, Sostenuto 15 takter, sammanlagt 31 takter


Verkkommentar

Kärt är att råka dig, nattviol,
der blek du står ibland gräsen
och suckar ut efter sjunken sol
din doft, ditt innersta väsen.

Ljuft är att höra din sång, du trast,
der högst i granen på spaning
du jublar ut under qvällens rast
om morgon rodnad din aning.

Men lär mig, nattviol, blid som din,
en sorg, när fröjd har gått under!
Trast, lär mig tolka så glad som din,
min tro på ljusare stunder!