Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sverige (ur Ett folk)

opus 22

  • Tillkomstår: 1905 (avser kantaten "Ett folk")
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Verner von Heidenstam
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029
• Gehrmans, KVB 237
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv (körpartitur; ofullständigt)

Beskrivning av verket

Stilla B-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången ingår i kantaten 'Ett folk' för barytonsolist, blandad kör och orkester; se vidare separat registrering av detta verk.

Sången finns även satt för blandad kör a cappella. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Sverige, Sverige, Sverige, fosterland,
vår längtans bygd, vårt hem på jorden!