Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sensommarnätter

opus 33

Skriv ut

1. Tranquillo e soave
2. Poco presto
3. Piano. Non troppo lento
4. Presto agitato
5. Poco allegretto
6. Allegretto grazioso

  • Tillkomstår: Mellanklef 1914 (sats 5 publ. redan 1905)
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Sats 1-5: Wilhelm Hansen, Köpenhamn 1916 (två häften)
• Sats 1-5: Nordiska musikförlaget; Edition Wlhelm Hansen, NMS6473, Stockholm 1951 (två häften, omtryck av 1916 års utgåva)
• Sats 6 i 100 år svensk pianomusik, Edition Suecia, Ed322, Stockholm 1982 [möjligen en annan version]

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv (blyertsskisser)

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

1. Tranquillo e soave c-moll 12/8
2. Poco presto c-moll 6/8
3. Piano. Non troppo lento Ass-dur 3/8
4. Presto agitato ciss-moll 3/8
5. Poco allegretto fiss-moll 3/4
6. Allegretto grazioso H-dur 4/8