Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Fem Sånger (Dikter af Bo Bergman). No 1. Stjärnöga

opus 20 nr 1

  • Tillkomstår: 1903-04
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Bo Bergman
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Nordisk Musik-Forlag/Elkan & Schildknecht, N. M.-F. 4342

Beskrivning av verket

Allegretto semplice f-moll 2/4


Libretto/text

Stjärnöga, du som jag mött långt i försvunna tider