Gunno Södersten (1920-1998)

Skriv ut

Organist, pianist, körledare och tonsättare. Född 10 januari 1920 i Stockholm, död 30 september 1998 i Lidingö. Under många år verksam i Immanuelskyrkan i Stockholm.

Axel Gunno Adeimantos Christophoros Södersten föddes 10 januari 1920 i Stockholm. Föräldrarna var organisten, körledaren och komponisten Axel Södersten och lärarinnan Adelaide, båda med rötter i Värmland. Gunno växte upp i ett musikaliskt präglat hem. Redan i tidig barndom noterades att han hade absolut gehör och denna gåva utvecklade han vidare till att kunna visualisera hela partitur. Tidigt tog han lektioner i pianospel och debuterade redan som trettonåring i Andreaskyrkan med ett musikprogram delvis bestående av egna kompositioner (Fantasi och Stilla afton).

På Kungl. Musikhögskolan studerade han orgel för Otto Olsson, komposition för H. M. Melchers och dirigering för Tor Mann. Med stipendiemedel fortsatte han senare sina studier i Basel. Där hade han lärarna Ina Lohr i komposition och Eduard Müller i orgel. Vidare studier i komposition gjordes för Ildbrando Pizetti i Rom och Olivier Messiaen i Paris.

1943 tillträdde han tjänsten som organist i Immanuelskyrkan i Stockholm, en tjänst han skulle inneha till sin pensionering. Han fortsatte dock vara aktiv i församlingen med konserter, uruppföranden och olika styrelseroller till sin död 30 september 1998.

Under åren verkade han parallellt med sin kyrkomusikerroll också som musiklärare vid Teologiska seminariet (1944–1980). Därutöver var han dirigent för den stora manskören Svenska missionsförbundets pastorskör, Stockholms frikyrkoorkester och Svenska missionsförbundets sångarförbund.

Hans kompositionsverksamhet pågick med hög intensitet från cirka tio års ålder fram till bortgången 1998. De tidiga kompositionerna är huvudsakligen för piano, men med tiden växte repertoaren av former och instrumentationer. En särställning i Söderstens komponerande innehar hans sex orgelsymfonier, komponerade 1974–1980.  Stilistiskt rör han sig från senromantik till nysaklighet och ibland ren avantgardism.

1969 invaldes han i Föreningen Svenska tonsättare, 1984 blev han invald i Kungl. Musikaliska akademien och 1982 tilldelades han H M Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band. 

Leander Franke

Skrifter av tonsättaren

"Magnifik dokumentation", i: Dona nobis pacem, Årsbok för kristen humanism, 1995, s. 203

Bibliografi

Södersten-Johansson, Margareta: Kärlek, hopp och tro: en sällsam släkthistoria, Stockholm, 2006

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Orkesterverk, pianostycken, orgelverk, sånger, körverk, kantater, etc, de allra flesta med anknytning till Gunno Söderstens verksamhet som körledare och organist.

Samlade verk

Orkester
Pastoralfantasi, för liten orkester, fl., cl., trp., str., op. 4:1, 1937, 1940.
Marcia Festiva, op. 21, 1949.
Ungdomstoner, rapsodi för blåsorkester, op. 27:1, 1953.
Triumfmusik, Introduktion, fuga och koral över "Uppfaren är vår Herre Krist", för brassband och pukor, ad lib., op. 81, 1974.
Symfoniska variationer, över en melodi av C. M. Bellman, op. 90, 1980.
MUSIC 89 - sinfonia concertante - for orchestra, op. 106, 1989.

Soloinstrument och orkester
Konsert för piano och orkester, op. 15, 1945-47.
Concertino för flöjt, oboe och stråkorkester, op. 22, 1949.
Orgelkonsert 1, för orgel och stråkorkester, op. 66, 1970.
Orgelkonsert 2, för orgel och stråkorkester, op. 92, 1981.
Orgelkonsert 3, för orgel, stråkorkester och pukor, op. 93, 1982.
Pianokonsert 2, ”E. Grieg in memoriam", piano med orkester, op. 135, 1997.

Piano solo
Introduktion för piano, op. 1:1, 1930
Vårbäcken, op. 1:3, 1931
Preludier, 1931
Sonat:1, 1932, 1936
Sonat:2, 1932, 1936
Sonat:3, 1932, 1936
Stilla afton, op. 2:1, 1933
Nocturne, op. 2:2, 1933
Romans, op. 2:3, 1934
Konsertfantasi, op. 2:4, 1935
Valse brilliante, op. 2:5, 1935
Fuga, op. 3:1, 1936
Valser, 1936
Konsert-Impromptu, 1936
Réverie, 1936
Fantasi-Polonäs, 1936
Preludium dolente, op. 4:2, 1937
Humoresk, op. 4:3, 1937
Konsertetyd, op. 4:4, 1938
Variationer över "Härlig är jorden", op. 7, 1941
Introduktion och fuga, op. 8, 1942
Marcia Festiva, op. 21, 1948. Omarbetad för orkester 1949.
Canto amoroso, op. 27, 1954. Skriven för tonsättarens eget bröllop.
Fantasi och fuga över "San Michele", op. 51, 1962
Sonatina, "Bach-Haendel in memoriam", op. 95, 1984
Improvisation för piano/orgel över "Frälsningens budskap bland människor ljuder", op. 110:1, 1990.
Improvisation över det s. k. Gloria-motivet och Crügers melodi "Med tacksam röst och tacksam själ", op. 110:3, 1990.
Canto amabile för orgel eller piano, op. 121:2, 1993.
Klocktoner, op. 136:2, 1997

Orgel solo
Heroisk fantasi och fuga, op. 6, 1940.
Hur ljuvt det är att komma, koralförspel, op. 10:3, 1944.
Bröllopstoner, op. 27:4, 1954.
Befall i Herrens händer, koralpartita, op. 30:1, 1955.
Kommen för Herren med tacksamhet, koralförspel, op. 30:2, 1955.
Sonata da chiesa, quasi una passacaglia sopra koralen "Var man må nu väl glädja sig", op. 34, 1958.
Orgelförspel, till melodier i Sånger och Psalmer 1951, op. 42, 1961.
12 orgelkoraler till melodier i Psalmer och Sånger, op. 43, 1961.
O Fader vår, barmhärtig, god, koralpartita, op. 44, 1962.
Toccata "San Michele", op. 52, 1962, 1979.
Domus Benedicta, koralpartita över psalmen "Välsignat är det hem förvisst", op. 67, 1971.
Gud är kärlek, fugato över egen melodi, op. 70:2, 1972.
Orgelsymfoni 1, op. 82, 1974.
Tre orgelpreludier baserade på julmelodier ur Piae Cantiones, op. 83, 1975.
Orgelsymfoni 2, "Iesus Hominus Salvator", op. 85, 1976-77.
Orgelsymfoni 3, "Veni Sancte Spiritus", op. 86, 1977-78.
Orgelsymfoni 4, "Christus et Paulus", op. 87, 1978.
Orgelsymfoni 5, "Ecclesia Christi", op. 88, 1978-79.
Orgelsymfoni 6, "Via Vitae Aeternae", op. 89, 1980.
Du som av kärlek varm, meditation för orgel över en melodi av Robert Lowry, op. 102:1, 1944, 1987.
Pastoral, op. 102:2, 1987.
Fågelserenad, op. 103:1, 1987.
O lyssna, hör, en jubelkör, partita över tre koralmelodier med texter om fågelsång, op. 103:2, 1988.
Consolation, op. 104:2, 1988.
Improvisation för orgel över namnet MESSIAEN, op.105, 1988.
24 orgelpreludier till melodier ur Den svenska psalmboken och Psalmer och Sånger, op. 107, 1989.
När mörker över ljuset var, variationer för orgel manualiter med pedal ad lib. över egen melodi i Psalmer och Sånger, op. 108, 1989.
Preludium, koral och fuga över Jacob Nyvalls melodi "Frälsningens budskap bland människor ljuder", op. 110:2, 1990.
Sex orgelpreludier, för Svenska psalmbokens Preludiesamling del II, op. 112, 1991.
Baltikum 91, variationer för orgel över 3 folkmelodier från Estland, Lettland och Litauen, op. 113, 1991.
Festmusik "Gammelvala", op. 116, 1992.
Fantasia "Gumbalde", op. 119, 1993.
Canto amabile, för orgel eller piano, op. 121:2, 1993.
Åtta preludier för orgel, 1994 till Psalmer och Sånger del III, op. 122, 1994.
Fjäriln vingad syns på Haga, variationer över en melodi av C. M. Bellman, op. 126, 1995.
Fantasia Wermlandica, variationer med anknytning till Värmlandsvisan, op. 127:2, 1995.
Att bedja, koralpartita över Rolf Davidsons melodi, op. 128, 1995.
Toccata och fuga över B-A-C-H, op. 131, 1996
Improvisation till Brahms minne, op. 133, 1997
Requiem per organo, "Otto Olsson in memoriam", op. 137, 1998.
Fuga per organo med utgångspunkt från tonerna G-A, op. 141, 1998.

Verk för andra soloinstrument
U86 - Intonation för klockspel, op. 99:2, 1986.
Canto amabile, för flöjt solo, op. 121:1, 1993.
Vår blick mot helga berget går, preludium, koral, variation och fuga för viola solo, op. 142:2, 1998.

Kammarmusik
Variationer över melodier från Kongo, för orgel och stråkkvartett, op.20, 1949. Använd i filmen "I fetischmannens spår".
Frygiska variationer, för stråkkvartett, op. 24, 1950.
Fantasia cantabile över en Frykman-melodi, för piano och violin, op. 94;4, 1983.
Fantasia Wermlandica, för stråkkvartett eller stråkorkester, variationer med anknytning till Värmlandsvisan, op. 127:1, 1995.

Soloinstrument och klaver
Solskenssonaten, för violin och piano, 1931.
Poem, för violin och piano, op. 4:5, 1939.
Sonat i nordisk ton, för violin och piano, op. 9, 1943.

Solosång och klaver
Barnabön, op. 1:2, 1929.
Missionsbefallningen, för soloröst och orgel, op. 10:1, 1943.
Vi äro unga med hjärtat i brand (Gunno Södersten), för solo med orgel/piano, op. 13:2, 1946.
Hjärtats tempelhus (Margareta Södersten), för solo med orgel/piano, op. 13;4, 1946.
Tvenne bröllopssånger (Paul Nilsson), för solo med orgel, op. 13:5, 1946.
Två solosånger (1. Margareta Södersten, 2. Erik Blomberg), för sopran eller tenor med instrument, flöjt och violoncell alternativt piano eller orgel, op. 23, 1950.
Vänta stora ting av Herren (Oscar Lövgren), för solo eller unison kör med piano eller stråkar, violin I och II, violoncell/kontrabas, op. 25:2, 1950.
Personlig fråga, för solosång med piano/orgel, op. 25:4, 1951.
Nio andliga sånger, för solo eller unison kör med orgel, piano eller stråkar, op. 31, 1956. 1. Två väldiga strider om människans själ (A. T. Strömberg), 2. Jag arma människa, vem skall skilja (J. O. Wallin), 3. I mörker sjönko lyckodrömmens länder (Anders Frostenson), 4. Säll den vars överträdelse (J. O. Wallin), 5. Nämn mig Jesus, han är livet (M. G. Hehl, A Dahlström), 6. O Gud, det är min glädje (Haqvin Spegel), 7. Med tacksam röst och tacksam själ (P. Gerhardt, J. A. Eklund), 8. Ett litet fattigt barn jag är (Charlotta Lindholm), 9. Jag bär i min själ en fackla (Margareta Södersten).
Vår och sommar, fyra solosånger med ord av Josef Oliv, op. 53, 1963.
Två solosånger (1. J. Stadling, 2. C. Wordsworth & E. Nyström), för en röst med orgel/piano, op. 54, 1962.
Barnpsalm, för en röst, piano eller stråkar och blockflöjt ad lib., op. 55:1, 1965.
Kristus har farit upp, melodram för recitation, solo eller damkör och orgel, op. 71:1, 1973.
Korset är livets port, med orgel eller piano, op. 71:2. 1973.
Han var hos oss och det var natt, för solo eller unison kör och orgel/piano, op. 71:2, 1973. Även för kör a cappella och som församlingssång.
Han bars av sin kallelses glädje (Anders Frostenson) för solo och 3-stämmigt ack, op. 72:1, 1973.
Be febern sjunka, för en röst el. unison kör och orgel/piano, op. 72:3, 1973.
Jag ser dig, du står där vid stranden (Jan Arvid Hellström), med gitarr eller piano, op. 74:1, 1973.
Det brinnande hjärtat (Sven Enlund), med piano/orgel, op. 74:2, 1973.
Alla Guds löften, med piano, op. 74;3, 1973. Även som unison kör med orgel, som a cappella-kör, som strängmusik, som församlingssång och som orgelfantasi.
Genom skoningslösa år, för soloröst eller unison kör med piano, orgel eller stråkar, op. 75:3, 1973.
Kristus du är annorlunda, med piano/orgel, op. 75:4, 1973. Även som församlingssång.
Han lever (Johan Olof Wallin), op. 76:1, 1973.
Nu lever icke mer jag utan Kristus i mig, med instrument och församlingssvar, op. 76:2, 1973.
Han som i eder har begynt ett gott verk, med instrument och församlingssvar, op. 76:3, 1974. Även som församlingssång.
Se, liljorna kunna ej spinna (H. Spegel, J.O. Wallin), för solo eller unison kör, op. 78:1, 1973.
Bana väg för Herren, för soloröst med orgel, piano eller stråkar, op. 91:1, 1981.
Det sanna ljuset, recitativ och aria för soloröst med orgel eller stråkar, op. 91:2, 1981.
Mina ögon har skådat frälsningen, Symeons lovsång för soloröst med orgel eller stråkar, op. 91:3, 1981.
Solosånger, 8 sånger (Gunnar Wihlborg ur Målarbok), op. 92, 1985.
Julmeditation (Gunno Södersten), för sång med piano, op. 98:1, 1983.
Bön i jultid (Nils Bolander), för sång med piano, op. 98:3, 1985.
Julönskan (Gunno Södersten), för sång med piano, op. 98:4, 1986. Även som församlingssång.
Julhymn (Gunno Södersten), för sång med piano, op. 98:5, 1987.
I dag får du vandra med Jesus (Margareta Södersten-Johansson), församlingssång, op. 101:1, 1985.
Se, Herre, på vår arbetsdag (I. Fraser), församlingssång, op. 101:2, 1986.
O Guds Lamm, nattvardssång, op. 101:3, 1986.
Din död förkunnar vi, nattvardssång, op. 101:4, 1985.
Så är vi, fast många, nattvardssång, op. 101:5, 1986.
Julapell, piano, op. 104:3, 1988.
I Jesu namn jag börja vill (Gunno Södersten), för solo eller unison kör med orgel/piano. , op. 109:1, 1989.
Julsignaler (Gunno Södersten), för solo eller unison kör med orgel/piano, op. 109:2, 1989.
Julbetraktelse, för solo med orgel/piano, op. 110:4, 1990.
Tankar i jultid (Gunno Södersten), med orgel/piano, op. 114:1, 1991.
Vaggvisa (Bo Setterlind), med piano, op. 114:2, 1991.
Vallvisa (Bo Setterlind), med piano, op. 114:3, 1991.
Inför julen, 1992 med piano/orgel, op. 117:1, 1992.
Tre solosånger (Nils Ferlin), op. 118, 1993. 1. Getsemane, 2. Inte ens en grå liten fågel, 3. Kan du höra honom komma.
Julvisa 93 (Gunno Södersten), med piano/orgel, op. 120:1, 1993.
Toner jag älskar (Axel Södersten), med piano/orgel, op. 120:2, 1993.
Psalm i jultid (Gunno Södersten), med piano, op. 125:1, 1994.
Aftonpsalm (Kerstin Anér), med orgel/piano, op. 125:2, 1994.
EU-visa julen 95 (Gunno Södersten), för solo eller unison kör med piano, op. 129:1, 1995.
Till stallet (Margareta Södersten-Johansson), för solo eller unison kör, op.129:2, 1995.
Kom ljusa stjärna (Margareta Södersten-Johansson), för solo eller unison kör med piano, op. 129:3, 1995.
Lovsång i juletid (Margareta Södersten-Johansson), för solo eller unison kör med piano, op. 129:4, 1995.
Med frid och fred i spår, med piano, op. 132:1, 1996.
Tre sånger (Margareta Södersten-Johansson), med piano, op. 134, 1997. 1. Spela och sjung för Herren, 2. Tröstevisa, 3. Påskpsalm.
Kyrkklockan kallar, julvisa med piano, op. 137:1, 1997.
Meditation (Gunnar Hillerdal), för tenor eller sopran med piano/orgel och obligat viola ad lib., op. 138, 1998.
Skillingevisa (Gunno Södersten), med piano/gitarr, op. 139:1, 1998.
Vid havets strand (Gunno Södersten), med piano/gitarr, op. 139:2, 1998.
Tre solosånger om livet (Margareta Södersten-Johansson), med piano/orgel, op. 140:1-3, 1998. 1. Livstråden, 2. Tänk att få leva, 3. Lovsång för livets seger.
Herre hjälp mig att leva, op. 140:4, 1998.

Blandad kör a cappella
Det är vår (Ragnar Tomson), op. 1:4, 1931.
Helig brand (Gunno Södersten), op. 13:1, 1945.
Jag vill sjunga om Frälsarens kärlek (Einar Rimmerfors), op. 25:1, 1950.
Den nya sången (Gunno Södersten), op. 25:3, 1951.
Så älskade Gud hela världen (Joh. 3:16-17), op. 25:5, 1952.
Glädje utan Gud ej finnes, op. 30:4, 1955. Framföres eventuellt med blockflöjter.
Kan du höra honom komma (Nils Ferlin), op. 32:2, 1957.
Nalkens Gud (Jak. 4:8), op. 35:1, 1958.
Lovsjungen Gud, förkunnen hans frälsning (Psalt. 96:2), op. 35:2, 1959.
Allt vad ande har love Herren (Psalt. 150:6 & H.A. Brorson, 1734), op. 35:3, 1958.
Herrens nåd är rik och stor (Gunno Södersten), kanon, op. 36:1, 1953.
Om nåden vill jag sjunga (okänd författare), kanon, op. 36:2, 1955.
Ungdomens Konung (O.Ricard, O.G. Lövgren, melodi av J. Crüger), op. 37:2, 1959.
I himlen är min vän (Johan Olof Wallin), op. 41:1, 1960.
Jag bor i ett ljus, för sopransolo och blandad kör, op. 41:3, 1962.
Ingångsord för kör a cappella, ur häftet "Lovsjungen Gud, förkunnen hans frälsning", op. 46, 1962.
Ingångsord för kör a cappella, fortsättning ur häftet "Lovsjungen Gud, förkunnen hans frälsning", 11-20, op. 47, 1962.
Två evangeliespråk, op. 49, 1962
Kristus är Herre, trestämmig kanon med ostinato ad lib., op. 55:2, 1965.
Ett barn är fött på denna dag (Martin Luther, Johan Olof Wallin), 3-stämmig, op. 63:2, 1969.
Vi kan inte värma vårt hjärta (Anders Frostenson), för unison kör, op. 64:2, 1970.
Lär mig att bedja av hjärtat (Britt G. Hallqvist), för unison kör, op. 64:3, 1970.
Ditt ord är mina fötters lykta (Psalt. 119:105), op. 69:1, 1972.
Gud är kärlek (Gunno Södersten), för församlingssång, op. 70:1, 1972.
Be febern sjunka (Anders Frostenson), op. 72:4, 1973.
Jesus, o Guds son, vår broder (Anders Frostenson), op. 75:1, 1973.
Lär mig att bedja från hjärtat (Britt G. Hallqvist), op. 75:2, 1973.
Saliga flod av ljus (Arne Forsberg), för sopransolo och blandad kör a cappella, op. 78:3, 1973.
Uppståndelsen och livet, för recitation och kör a cappella, op. 80:1, 1973.
Därför att ordet bland oss bor (Anders Frostenson), ingångsord för kör/församling som 2-, 3- eller 4-stämig kanon, op. 94:1, 1981.
Sex sånger (Bo Setterlind), op. 115, 1991. 1. Kammarmusik, 2. Till fjärilens minne, 3. Till tonerna av ett klockspel i regn, 4. Glas, 5. Fred, 6. Plommon.
Var hälsad, Herrens moder (Bo Setterlind efter Salve Regina, melodi: Mainz 1712), op. 117:2, 1992.
Spiritus ubi vult spirat (Psaltaren och Anders Frostenson), intonation, motett och koral, op. 123, 1994.

Manskör a cappella
Helig brand (Gunno Södersten), op. 13:1, 1945.
Den nya sången (Gunno Södersten), op. 25:3, 1951.
The Singing Ministers (”We come from Sweden far away”), op. 29:1, 1954.
Softly and tenderly (William Thompson), op. 29:2, 1953.
Steal away to Jesus, negro spiritual, op. 29:3, 1953.
Roll, Jordan, roll, negro spiritual, op. 29:4, 1953.
Amazing Grace (”Vad gränslös nåd”), op. 29:5, 1953.
The cross it standeth fast (melodi: J. McGranahan), op. 29:6, 1953.
Hav din lust i Herren, op. 30:3, 1955.
Kyrie (Dag Hammarskjöld, ur Vägmärken), för barytonsolo och manskör, op. 61, 1968.
I Herrens barmhärtiga händer (C. Lövgren, melodi: Jacob Nyvall 1950), op. 62:1, 1968.
O helga efterföljd i Jesu spår (Sven Enlund), op. 64:1, 1970.
Our hearts are open wide (melodi: A. Williams), op. 70:4, 1973.
Bedjen och eder skall varda givet, motett för lika röster, op. 78:2, 1973.
Hyllningssång, op. 94:3, 1982
Rotary-kanon, op. 104:1, 1988

Mindre verk för kör och klaverinstrument
Helig brand (Gunno Södersten), för blandad kör och orgel, op. 13:1, 1945.
Juniorsång (Margareta Södersten), för 2-stämmig flickkör och orgel/piano, op. 13:2, 1946.
Personlig fråga, för manskör med piano/orgel, op. 25:4, 1951.
Tillbaka till Gud (Gunno Södersten), för solo, kör och piano, op. 36:3, 1959.
O liv, som blev tänt, för församlingssång med diskantstämma och alternatimsatser för orgel, op. 37:3, 1960.
Hosianna, Davids son (Matt. 21:9), för barn- eller damkör och orgel/piano, op. 41:2, 1961.
Fyra evangeliespråk, för kör, solo, eller unison kör och orgel, op. 48, 1960-61.
Två evangeliespråk, för blandad kör och orgel, op. 50, 1964.
Söken först Guds rike, för två röster och orgel/piano, op. 58:1, 1967.
Jorden kan ej mättnad skänka (Anna Ölander), för två röster och orgel/piano, op. 58:2, 1950, 1967.
Tanke som fåfängt spanar (Edvard Evers, 1916), för två röster och orgel/piano, op. 58:3, 1967.
Visa mig, Herre, din väg, för tvåstämmig dam- eller manskör och orgel/piano, op. 59:1, 1967.
När syndaren vill sig till Gud omvända (Sv. Ps. 254), för två röster och orgel/piano, op. 59:2, 1967.
Gud sin kärlek dig förklarat (Sv. Ps. 256), för två röster och orgel/piano, op. 59:3, 1967.
Kyrie (Dag Hammarskjöld, ur Vägmärken), för tenor och orgel, op. 61, 1968, 1969.
Halleluja! Sjung om Jesus (W. Chatterton och Anders Frostenson, melodi: M. Pritchard), för diskant, 3-stämmig kör, orgel samt stråk- och blåsarstämmor, op. 62:2, 1968.
Kristus vandrar bland oss än, för unison sång, manskör, trumpeter och tromboner, op. 62:3, 1968.
Det ringer till julfest (N.F.S. Grundtvig, Oscar Lövgren), för unison sång, piano/klangspel och gitarr/violoncell, op. 63:1, 1969.
Nu tändas tusen juleljus (text och melodi: Emmy Köhler), för 3-stämmig kör och melodiinstrument, op. 63:3, 1969.
Som en skärva ler (Anders Frostenson), församlingssång med orgel, op. 68:1, 1971.
Vi överlåter oss åt dig (Anders Frostenson), församlingssång med orgel, op. 68:2, 1971.
Vi dricker i tystnad ur Ordets källa (Anders Frostenson), församlingssång med orgel, op. 68:3, 1972.
Din makt och din ära (Bertil Wallin och M. Clausen, melodi från Överkalix), med 3-stämmigt ack., op. 69:2, 1972
God is love (Gunno Södersten), för solo, manskör och orgel/piano, op. 70:3, 1972.
Mästare som gick på jorden, för unison kör, piano och kontrabas, op. 72:2, 1973.
Jesu förklaring, för recitatör, kör, solo och orgel, op. 77:1, 1973.
Bespisningsundret, för recitatör, talkör, kör och orgel, op. 77:2, 1972.
Den samariska kvinnan (Margareta Södersten och Bibeln), för recitatör, kör och piano, op. 77:3, 1973.
Kristus är världens ljus (F. Pratt Green och Britt G. Hallqvist), växelsång kör/församling med orgel, op. 80:2, 1973.
Hjälparen, den Helige Ande, evangeliespråk och bön för recitation, kör, solister, ad lib. och orgel, op. 80:3, 1973.
På väg till Emmaus, biblisk scen för soloröster, recitatör och orgel, op. 94:2, 1982.
How great the joy, rapsodi över andliga sånger och melodier för manskör, solister och piano, op. 97:1, 1985.
Tre satser för manskör, av sånger ur Rosa Rosarum (Bo Setterlind, melodi: Gunnar Hahn), op. 97:2, 1985.
Fredsönskan, kanon med piano, op. 98:2, 1984. Även som 3-stämmig blandad kör med piano/orgel.
Änglar i natten (Jan Arvid Hellström), polsk julsång i sättning för blandad kör, diskant, församling och orgel, op. 99:1, 1986.
Gläd dig du Kristi brud, växelsång med kör- och orgelsats, op. 121:3, 1993.
Två psaltarpsalmer, för församlingssång, kör och orgel, op. 130, 1996. 1. Bara hos Gud finner jag ro, 2. Det är gott att tacka Herren.
Kyrkan i centrum (Gunno Södersten, melodier ur Psalmer och sånger), invigningshymn för församlingssång, kör och orgel, blåsare ad lib., op. 132:2, 1996.

Större vokalverk som kantater och oratorier

Davids 46 psalm, för solo, blandad kör och orgel, op. 3:2, 1936.
Kantat över gammalkinesiska motiv, för sopransolo, barnkör, blandad kör, flöjter, oboe, gong-gong, triangel, stråk och orgel, op. 5, 1940.
Guds kallelse (Jes. 6:1-8), melodram, för recitatör, talkör, sång och orgel, op. 10:2, 1943.
När väckelsen kom, rapsodi över andliga sånger från väckelsetider för soli, kör, stråkar, orgel och piano, op. 11, 1944.
Juniorkantat, för soli, kör, orgel och piano, op. 12, 1944.
Nya skaror stiger fram (Oscar Stavert), ungdomskantat för soli, kör, recitation, trumpeter, orgel och piano, op. 14, 1947.
Missionsoratorium, för soli, kör, recitatör, orgel och orkester, op. 16, 1947, 1950.
Kärlekens väg, rapsodi över andliga sånger och körtonsättningar för soli, kör, kammarorkester, orgel och piano, op. 17, 1946.
Himmelriket är nära, rapsodi över andliga sånger och körtonsättningar för soli, kör, recitation, kammarorkester och orgel, op. 18, 1947.
Till himlens land, rapsodi över andliga sånger för soli, manskör och orgel/piano, op. 19, 1949.
Symfonisk psalm, för barytonsolo, kör, orgel och stråkorkester, op. 26, 1953-54.
Ett är nödvändigt, kör och orkester, op. 27:2, 1953.
Frälsningens väg, rapsodi över andliga sånger av J. A Hultman, Nils Frykman och Oscar Ahnfeldt för soli, manskör och piano, op. 28, 1954.
Guds barn jag är, Fem sånger av O. Ahnfeldt utformade till en kantat för soloröst eller unison kör med instrumentalensemble eller piano, op. 32:1, 1957.
Cantata evangelica (Rom. 7-8), för soli, manskör, trumpeter och orgel, op. 33, 1958.
Än lever våra fäders tro, liten kantat för kör, församlingssång, orgel/piano och blåsare ad lib., op. 37:1, 1959.
Sanningens röst, kantatmelodram för recitation, manskör, orgel och orkester över tre dikter ur "Dr Zjivago" av Boris Pasternak i kombination med koralen "Gläd dig du Kristi brud", op. 38, 1959.
Han kommer i sin kyrka (Paul Nilsson), adventskantat för soli, kör, orgel och stråkar med församlingssång och blåsare ad lib., op. 39, 1960.
Victoria Lucis-Ljusets seger (Bibeln och Svenska psalmboken), oratorium för sopran, bas, blandad kör, recitation, orkester och församlingssång, op. 40, 1960.
Den helige Mikael, kantat för manskör, tenorsolo, recitation, orgel och blåsare med pukor och stråkar ad lib., op. 45, 1962.
Än räckes Guds frälsning, rapsodi över folkliga andliga sånger för manskör, tenorsolo och orgel/piano med stråkar ad lib., op. 56, 1965.
Psalm 150, för solo, barnkör, två blandade körer, Orffinstrument, blåsare, pukor, ad lib. orgel och församlingssång, op. 57, 1966.
Preludier till evigheten (Gunno Södersten och Bibeln), hörspel om människans livsväg i nuet för recitation, solo, manskör, talkör, orgel och ljudeffekter, op. 61, 1968.
Gammal är kyrkan (Signe Piltz), kantat för solo, recitation, barnkör, blandad kör, stenar, hammare, kopparlock, blockflöjter, gitarr, trumpet, trombon, orgel, kyrkklockor och församlingssång, op. 65, 1970.
Saliga äro de (Matt. 5:3-10), motett för kör, orgel och stråk ad lib., op. 73, 1973.
Jesus-Messias, Guds son (Gunno Södersten), credo för solo, kör, församlingssång, recitation, orgel, flöjt, oboe, stråkar, blåsare ad lib., op. 79, 1973.
Oratorisk hymn (Erik Blomberg), för manskör, baryton och orgel, op. 84, 1977.
Cantata Immanuel (Bibeln och Svenska psalmboken samt Dag Hammarskjöld och Bo Setterlind), för tenor, 3 blandade körer, församlingssång, orgel, kontrabas, blåsare, pukor, och klockor, op. 100, 1986.
Missa Brevis, för soli, kör och orgel, op. 111, 1990.
Cantata Wermlandia (Psaltaren, A. Eriksson, V. Dahlgren, G. Anér och J. A. Eklund), för manskör, barytonsolo, recitation, orgel och violin, op. 124, 1994.


Verk av Gunno Södersten

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade