August Söderman (1832−1876)

Leucht ferner mir mein Seelenlicht, motett

  • Tillkomstår: Dresden 19 augusti 1869
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: ?
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Soloröster/kör

Soloröster: 1 sopran, 1 alt, 1 tenor, 1 bas
Blandad kör: S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Autograf(kopia?) i Sveriges Radios Musikbibliotek (4605a)

Litteraturhänvisning

Gunnar Jeanson: August Söderman, En svensk tondiktares liv och verk (Stockholm 1926)

Beskrivning av verket

Allegretto A-dur 4/4 (C) 57 takter


Verkkommentar

Motette "Leucht ferner mir mein Seelenlicht" komponiert für vier Solostimmen und gemischter Chor

Verket omnämns i Gunnar Jeansons Södermanbiografi (Stockholm 1926) sid. 308-09:
" .. enl samme forskare begagnade Söderman sedemera 1:a och 3:e satserna [av 33:e Psalmen för soloqvartett med kör ("Der Stern aus Jakob")] i något omarbetat skick för en motett, upptagen i  M,. f. ss nr 138 "Motette 'Leucht ferner mir mein Seelenlicht' för '4 solostämmor och blandad chör. Dresden 19 aug. 1869'. Ej heller denna komposition är numera anträffbar. ... "