August Söderman (1832−1876)

"Hör, det brusar"

  • Tillkomstår: 1862
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Knut Nyblom [sic] (Joh. Jolin?)
  • Uruppförande: "Komponerad och utförd vid Svea-ordens högtidsdag, Stockholm den 14 december 1862 till ord av Joh. Jolin" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Andra delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2734

Litteraturhänvisning

Se vidare Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Beskrivning av verket

Kraftigt f-moll (- F-dur) 4/4 (C)


Libretto/text

Hör, det brusar, hör, det larmar