August Söderman (1832−1876)

Lofsång [Lovsång] ("Lofver och priser Herran") [Lovsång ("Loven och prisen Herran")] (Dav. Ps. 117)

  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (enligt vissa källor trycktes psalmen postumt 1886)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Davids Psalm 117 ur Psaltaren, Gamla Testamentet
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Beskrivning av verket

Allegretto Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Lofver [sic] och priser Herran, allt folk;
ty Hans nåd är väldig öfver oss