August Söderman (1832−1876)

"Der [sic där] sjöng en fågel på Lindeqvist"

  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (publicerad 1872 enligt Jeanson, sid 289)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Zacharias Topelius
  • Dedikation: "Till Carl Schütz och hans Sångarevänner" (enligt Abr. Lundquists utgåva)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Dikter af Z. Topelius komponerade för Mansröster, Abraham Lundquist, Abr. L. 1282

Litteraturhänvisning

Se vidare Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Beskrivning av verket

Allegretto B-dur 6/8


Libretto/text

Der [sic] sjöng en fågel på lindeqvist.
"En liten fågel är jag förvisst"