August Söderman (1832−1876)

"Og jeg vil ha'e mig en Hjertenskjær"

  • Tillkomstår: Köpenhamn den 19 mars 1870 (enligt Jeanson, sid 289)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: C. P. Riis
  • Dedikation: "Till Hugo Lutteman, Zacharias Köster, Edvard Ellberg och Gustaf Rydberg" (enligt Elkan & Schildknecht 525)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Tre Visor i Folkton komponerade för Mans-Röster, Elkan & Schildknecht, E. & S. 525
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1872 (editionsnummer saknas)
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1889 (editionsnummer saknas)
• "Flerstemmige Sange for Mandsstemmer udgivne af Studentersangforeningen i Kjøbenhavn. 1873", "Forlagt af Horneman & Erslev (S. A. E. Hagen.) Kjøbenhavn. Stockholm: Abr. Hirsch, Elkan & Schildknecht. Christiania: C. Warmuth. J. A. Røsholm"
• "Ylioppilaslauluja. / Studentsånger. Första häftet. Samlingen utgifven af D. Hahl. Filos. [sic] Kand.", K. E. Holms Förlag, Helsingfors, 1871
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Litteraturhänvisning

Se vidare Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Beskrivning av verket

Allegro moderato D-dur 2/4


Libretto/text

Og jeg vil ha'e mig en Hjertenskjær, 
Ja - ja, Hjertenskjær