August Söderman (1832−1876)

Elfdansen [Älvdansen] ur Trestämmiga Sånger för Mansröster. No. 4 af efterlemnade arbeten

  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Soloröst: tenor
Kör: T.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1635

Beskrivning av verket

Misterioso E-dur - ass-moll - E-dur 6/4


Verkkommentar

I samlingen ingår:
Gossen i skogen
Flickan i skogen
Serenad ("Sång, smekt af aftonflägt")
Mitt allt
Bönen ("Natur, när i ditt sköte")
Aftontoner ("Solen sjunkit")
Suomis sång
Sjung, sjung!
I månans skimmer
Slummersång ("Allt är så stilla")
Elfdansen

Vissa av sångerna förekommer även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

Nattens elfvor [sic] gå till dans,
Uti aftonrodnans glans