August Söderman (1832−1876)

Katolsk messa [mässa]
Missa
Missa solemnis

Skriv ut

1. Kyrie
2. Gloria
3. Credo
4. Offertorium
5. Sanctus
6. Benedictus
7. Agnus Dei

  • Tillkomstår: 17 mars 1875 enligt autografpartituret
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Uruppförande: Kungliga teatern, Stockholm 1 april 1877, Hovkapellet och kör från Kungliga teatern under ledning av Ludvig Norman. Solister: Fredrika Stenhammar, Theresia Saxenberg, Viktor Dahlgren och Anders Willman.
  • Speltid: 42 min

Instrumentering (besättning)

4**.2.3*.2 / 4.3.3.1 / timp / str
(2 picc, bass clar)
NB 1: 2 piccolaflöjter endast i Gloria och Agnus Dei, i övrigt bara 2 flöjter
NB 2: Basklarinetten medverkar endast i Offertorium, i övrigt bara 2 klarinetter

Soloröster/kör

Soloröster: 1 sopran, 1 alt, 1 tenor, 1 bas
Blandad kör: S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Klaverutdrag (hela verket): Musikaliska konstföreningen, Stockholm 1881
Offertorium (partitur): Abr. Hirsch (ca 1890?)
Partitur, orkestermaterial och klaverutdrag: Edition Levande Musikarv, Stockholm 2015

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Kyrie c-moll 4/4 (C), 122 takter
2. Gloria: Allegro c-moll 4/4 (C), 185 takter
3. Credo: Andante c-moll alla breve, 186 takter
4. Offertorium: Lento G-dur 9/8, 105 takter
5. Sanctus: Andante F-dur 4/4 (C), 63 takter
6. Benedictus: Lento F-dur 3/2, 95 takter
7. Agnus Dei: Allegro moderato C-dur 4/4 (C), 120 takter