August Söderman (1832−1876)

Hin Ondes Lärospån. Legend i en Akt (Hin Ondes första Lärospån)

  • Tillkomstår: Partituret daterat den 4 juni 1856, uvertyren daterad Skokloster den 3 juli 1856
  • Verktyp: Operett / Sångspel
  • Textförfattare: Eugène Scribe (Le Diable à l'école, 1842), texten fritt bearbetad av Fritz Arlberg
  • Uruppförande: 14 september 1856 på Mindre Teatern (enligt Jeanson, Gunnar: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926)
    På Operahuset gavs föreställningen ffg den 23 maj 1870. Medverkande: Oscar Arnoldson (Stenio), Mathilda Grabow (Fiamma), Fritz Arlberg (Babylas)
  • Speltid: Ca. 40-50 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.2.1.0 / timp / str

Soloröster/kör

Stenio, ung köpman i Venedig (tenor)
Fiamma, hans tjenarinna (sopran)
Babylas (baryton)


1 sopran (Fiamma), 1 tenor (Stenio), 1 baryton (Babylas)
(ingen kör)

Exempel på tryckta utgåvor

No 1. Romance: Abr. Hirsch, Ed. nr 1451 (= Hirsch nr 1)
No 3. Duett: Abr. Hirsch, Ed. nr 1452 (= Hirsch nr 2)
No 5. Kupletter: Abr. Hirsch, Ed. nr 1453 (= Hirsch nr 3)
(Enligt försättssidorna på nottrycken ska även duetten No. 3 1/2 finnas utgiven som Hirsch nr 4, men den saknas i Musik- och teaterbibliotekets samlingar)

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivet sufflörparti och orkesterstämmor finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Kungl. Teatern, Operetter H18). I samlingarna finns även ett handskrivet libretto (Dep I, kuvert nr 9)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (partitur till ouvertyren, klaverutdrag till No. 1 Romance, No. 3 Duett, No. 5 Kupletter)

Beskrivning av verket

Ouvertyr: Allegro con brio C-dur alla breve

Theatern föreställer en trädgård vid Stenios villa. Till höger från salongen en paviljong. Stenbord till höger och venster. I en nisch på paviljongen står en Madonnabild.

Scen 1: Stenio sitter vid bordet till venster med hufvudet lutadt i handen, förstänkt [sic] i tankar. Efter sången försjunker Stenio åter i drömmar. Stenio
Scen 2: Fiamma inkommer bärande en korg med blommor. Hon går fram till Stenio, som sitter vid bordet till venster och vidrör sakta hans axel. Stenio, Fiamma
Scen 3: Fiamma ensam. Under riturnellen [sic] betraktar hon Stenio, som aflägsnar sig, närmar sig derefter madonnabilden för hviljen hon knäböjer. Fiamma, Stenio
Scen 4: Babylas inkommer. Fiamma, Babylas
Scen 5: Fiamma (ensam), sedan Stenio. Fiamma, Stenio
Scen 6: Fiamma varsebliver Babylas och uppger ett anskri, döljer ansigtet i sina händer och flyr. Fiamma, Babylas, Stenio
Scen 7: Babylas (ensam), sedan Fiamma. Babylas, Fiamma
Scen 8: Fiamma, Stenio


Libretto/text

No 1. Romance: Hvad lifvet dock är skönt, hur herlig står naturen
I glansen af Gud Faders klara sol! (Stenio)

No 2. Preghiera [bön]: Helga jungfru låg min svaga stämma (Fiamma)

No 3. Duett: Ser du den? Nå än se'n? Tag den blott och du skall finna
Hvad mäktig tjusningskraft den ger (Babylas, Fiamma)

No 3 1/2. Scene och Duett: Min Gud! hvad hör jag redan denna dag (Fiamma, Stenio)

No 4. Duett: Mig tycks, du kan din älskarinna med nöje för sin spegel finna (Babylas, Stenio)

No 5. Kupletter: Fordom ju beständigt, för kamraters gäckeri ett föremål jag blef (Babylas)

No 6. Duett: Ett enda medel finns, att Stenio från förderfvet rycka (Babylas, Fiamma)

No 7. Final: Han frälsad är min Gud jag tackar dig (Fiamma, Stenio, Babylas)