August Söderman (1832−1876)

Bellmanssånger (Bellmansmelodier)

1. Hvila vid denna källa
2. Hör klockorna
3. Knappt Jeppe hant
4. Fjäriln vingad
5. Se menigheten
6. Undan, ur vägen

  • Tillkomstår: Eknö juni 1870 (manuskript till klaverutdrag, enligt Jeanson, Gunnar: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926)
  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Arrangemang/bearbetning: (August Söderman)
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid: 10 minuter (enligt anteckning i partituret)
    7'34 (enligt Sterling CDS 1040-2)

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 2.2.1*.0 / timp, perc / str
(picc, bass tbn)
perc: tamburo petite, grand cassa, gong-gong, piatti
[se även stämmaterialet nedan]

Exempel på tryckta utgåvor

Styckena ingår i "Söderman-Album. 60 Valda Tondikter av August Söderman satta för piano", Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 2439

Notmaterial/stämmor återfinns

Stämmaterialet hos Musik- och teaterbiblioteket inkluderar 3 hn och saknar piatti.

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur och stämmaterial hos Musik- och teaterbiblioteket är ej autograf (O/Sv)

Beskrivning av verket

1. Hvila vid denna källa: Moderato F-dur 4/4 (C)
2. Hör klockorna: Andante a-moll 3/8
3. Knappt Jeppe hant: Moderato C-dur 2/4
4. Fjäriln vingad: Andante Ass-dur 4/4 (C)
5. Se menigheten: Tempo di Menuette a-moll 3/4
6. Undan, ur vägen: Tempo di Marcia C-dur 2/4