August Söderman (1832−1876)

Nordiska folkmelodier

No 1. Folkvisa (Jag sjungit har)
No 2. Upplands-Polska
No 3. Wall-visa
No 4. Folkvisa (Tänker du att jag förlorader är)
No 5. Folkvisa (O! den som hade vingar)
No 6. Brudvisa
No 7. Folkvisa (Och Jungfrun gick sig åt ängen)
No 8. Julvisa

  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert, häftet trycktes 1865 (enligt Jeanson, sid 286)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: -
  • Dedikation: "Stockholms Allmänna Skarpskyttesångförening tillegnade af August Söderman" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Soloröster/kör

T.T.B.B. med tenorsolo i No 3. "Wall-visa" respektive solistkvartett i No 8. "Julvisa"

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, Ed. nr. 283

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Se vidare Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Beskrivning av verket

No 1. Folkvisa: Något långsamt B-dur (- b-moll) 4/8
No 2. Upplands-Polska: Raskt a-moll 3/4
No 3. Wall-visa: Långsamt d-moll 3/4
No 4. Folkvisa: Måttligt C-dur 2/4
No 5. Folkvisa: Något långsamt a-moll 3/4
No 6. Brudvisa: Raskt och muntert H-dur 2/4
No 7. Folkvisa: Långsamt c-moll 6/8
No 8. Julvisa: (tempobeteckning saknas) C-dur 4/8


Verkkommentar

Verket är inte identiskt med "Svenska Folkvisor och Folkdansar". Se vidare registreringen av detta verk.


Libretto/text

No 1. Folkvisa: Jag sjungit har i dagar, Jag sjungit har i tre

No 2. Upplands-Polska: Flickor kom så skall vi dansa med hvarandra

No 3. Wall-visa: Jag vill gå vall hela dagen all Uppå den långa måsen. [sic] 

No 4. Folkvisa: Tänker du att jag förlorader är, fast jag din gunst ej har?

No 5. Folkvisa: O! den som hade vingar ändå som fåglarna ha

No 6. Brudvisa (från Norge): Före rider Bruden så vacker och ung

No 7. Folkvisa: Och Jungfrun gick sig åt ängen en fager morgonstund

No 8. Julvisa: Guds son är född I Bethlehem på denna dag