August Söderman (1832−1876)

Längtan

  • Tillkomstår: 1855 (enligt Sohlmans Musiklexikon)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Herman Sätherberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Dalkullan Publishing & Importing Co., Chicago

Beskrivning av verket

Allegretto C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättningar för blandad kör a cappella (S.A.T.B.) och manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separata registreringar av dessa.


Libretto/text

Ser jag stjernorna [sic] sprida sitt flammande sken öfver skog, öfver blånande sjö