August Söderman (1832−1876)

Nachts

  • Tillkomstår: Tillkomstår saknas i Monumenta Musicae Svecicae: 11
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Anonymus
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 11 (appendix), Edition Reimers AB, ER 40110

Beskrivning av verket

Langsam växlande tonarter - Gess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Dem stillen Hause blick' ich zu


Mediafiler

Edition Levande Musikarv