August Söderman (1832−1876)

Två sånger. 2. Det første haandtryk / Zwei Lieder. 2. Der erste Händedruck

  • Tillkomstår: "Stockh. 6 Jan 74" (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Henrik Wergeland (översättning av L. Eppstein)
  • Dedikation: Till Olefine Moe
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 11, Edition Reimers AB, ER 40110
Elkan & Schildknecht, Ed. nr. 647

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Söderman Dep I, Kuvert 25 (autograf i blyerts)

Beskrivning av verket

Agitato A-dur 3/4


Libretto/text

Din puls har banket min imod / Dein Puls so nah dem meinen schlug