August Söderman (1832−1876)

Drei Balladen. 1. Der Mummelsee / Tre ballader. 1. Trollsjön

  • Tillkomstår: "Coblenz. Zum Marienbildchen bei Depenheuer. d. 22 Juli 1869." (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: A. Schreiber (okänd översättare) [enligt Monumenta Musicae Svecicae: 11]
  • Dedikation: Till Leonard Labatt (enligt Hirschs nottryck)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 11, Edition Reimers AB, ER 40110
Abraham Hirschs Förlag, Ed. nr. 1450

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Söderman Dep I, Kuvert 25

Beskrivning av verket

Allegro moderato fiss-moll 9/8


Libretto/text

Hoch auf dem Tannenberge, da ist ein schwartzer See / Högt upp bland bergens granar, där är så mörk en sjö