August Söderman (1832−1876)

Visa. Nu klär sig våren igen så grön / Lied. Nun prangt der Frühling im grünen Kleid

  • Tillkomstår: Göteborg 1859 (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 11)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Zacharias Topelius (översättning av L. Eppstein)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 11, Edition Reimers AB, ER 40110

Beskrivning av verket

Allegretto d-moll 3/4


Libretto/text

1. Nu klär sig våren igen så grön / Nun prangt der Frühling im grünen Kleid

2. På dig jag tänker, du forna vän / An dich ich denke, du Liebster mein

3. Men fast du svikit din flickas tro / Wenn auch zerbricht meines Lebens Traum


Mediafiler

Edition Levande Musikarv