August Söderman (1832−1876)

Der arme Peter. 1. Der Hans und die Grete tanzen herum / Arme Peter. 1. Och Hans med sin Greta till dansen nu går

  • Tillkomstår: Gohlis 20 april 1857 (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 11)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Heinrich Heine (okänd översättare)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 11, Edition Reimers AB, ER 40110

Beskrivning av verket

Moderato E-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Der Hans und die Grete tanzen herum / Och Hans med sin Greta till dansen nu går