August Söderman (1832−1876)

Heidenröslein. 6. Ich hab' dich geliebet / Heidenröslein. 6. Jag har dig älskat

  • Tillkomstår: Leipzig 18 december 1856 (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 11)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Heinrich Heine (okänd översättare)
  • Dedikation: Fritz Arlberg (enligt Lundquists musiktryck)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Levande Musikarv utgåva nr 600-607 (2015); se vidare samlingsposten Heidenröslein 1-8
Monumenta Musicae Svecicae: 11, Edition Reimers AB, ER 40110
Ingår även i den separata samlingen Heidenröslein, Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 2765

Beskrivning av verket

Mit Vortrag H-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

I samlingen ingår
1. Im wunderschönen Monat Mai / Det var i maj, den sköna maj
2. Lieb Liebchen, leg's Händchen auf's Herze mein / Min älskling, din hand på mitt hjärta lägg
3. Ballade / Ballad
4. Volkslied. Entflieh' mit mir / Folkvisa. Kom fly med mig
5. Lehn deine Wang' an meine Wang' / O lägg din kind intill min kind
6. Ich hab' dich geliebet / Jag har dig älskat
7. Deine weissen Lillenfinger / Kunde än en gång jag kyssa
8. Volkslied. Es fiel en Reif in der Frühlingsnacht / Frost föll på blommor i vårens natt


Libretto/text

Ich hab' dich geliebet und liebe dich noch! / Jag har dig älskat och älskar dig än