August Söderman (1832−1876)

Ich hab' im Traum geweinet / I drömmen har jag gråtit

  • Tillkomstår: Leipzig 18 december 1856 (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 11)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: H. Heine (okänd översättare)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 11, Edition Reimers AB, ER 40110
Abraham Hirsch, Ed.nr. 1607 (innehåller även kupletter ur "Den lilla kolarflickan")

Beskrivning av verket

Etwas bewegt F-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Ich hab' im Traum geweinet / I drömmen har jag gråtit