August Söderman (1832−1876)

Bönen / Das Gebet

  • Tillkomstår: 1850? (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 11)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Anonymus (översättning av G. Sandqvist)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 11, Edition Reimers AB, ER 40110
Abraham Hirsch, Ed.nr. 1607 (innehåller även kupletter ur "Den lilla kolarflickan")

Beskrivning av verket

Andante grazioso A-dur 3/4


Libretto/text

Fram en suck sig smyger / Herz, dein Seufzer bebet


Mediafiler

Edition Levande Musikarv