August Söderman (1832−1876)

Tre sånger ur Idyll och Epigram. III Minna satt i lunden

  • Tillkomstår: Tryckt 1869 (enligt Sohlmans Musiklexikon)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg
  • Dedikation: "Till Julius Günther" (enligt Elkan & Schildknechts utgåva)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Elkan & Schildknecht, E. & S. 435
• Edition Reimers AB, ER 103598 (överstruket) 103602 (inskrivet för hand i nottrycket)

Litteraturhänvisning

Ingår i diktcykeln Idyll och Epigram

Beskrivning av verket

Allegretto B-dur 3/4


Libretto/text

Minna satt i lunden
Och på kransen såg