August Söderman (1832−1876)

Tre sånger ur Idyll och Epigram. I När den sköna maj med sippor kommit

  • Tillkomstår: Tryckt 1869 (enligt Sohlmans Musiklexikon)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg
  • Dedikation: "Till Julius Günther" (enligt Elkan & Schildknechts utgåva)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Edition Reimers AB, ER 103598 (överstruket) 103602 (inskrivet för hand i nottrycket)
• 14 Sånger för blandad kör jämte norska och danska folksångerna för Sångfesten i Stockholm 1930, Sveriges Körförbund (1928)
• Elkan & Schildknecht, E. & S. 435
• Sveriges Körförbund, tryckt 1932 (editionsnummer saknas) [Innehåll: Och jungfrun gick sig åt lunden, När den sköna Maj med sippor kommit, Det står en älsklig blomma]

Litteraturhänvisning

Ingår i diktcykeln Idyll och Epigram

Beskrivning av verket

Scherzando Ass-dur 4/4 (C)


Libretto/text

När den sköna Maj med sippor kommit