August Söderman (1832−1876)

Sorgmarsch ur Skådespelet Fiesco
Marche funèbre du drame Fiesco

  • Tillkomstår: ca 1860-1870
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 404 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens Musik- och teaterbibliotek, Stockholm

Beskrivning av verket

[Ingen tempobeteckning] c-moll 4/4 (C), 36 takter, Trio Ass-dur, 16 takter, c-moll, 36 takter, totalt 88 takter