August Söderman (1832−1876)

Fyra sånger för mansröster

Rudén nr 113a

1. Gossen i skogen, Anders Abraham Grafström
2. Flickan i skogen, Emil von Qvanten
3. I månans skimmer, Emil von Qvanten
4. Älvdansen

 • Verktyp: Manskör a cappella
 • Textförfattare: 1. Gossen i skogen, Anders Abraham Grafström
  2. Flickan i skogen, Emil von Qvanten
  3. I månans skimmer, Emil von Qvanten
  4. Älvdansen
 • Uruppförande: Uppsala 2 december 1929, Orphei Drängar, dir Hugo Alfvén
 • Arrangemang/bearbetning: arrangerade för fyrstämmig manskör av Hugo Alfvén 1929
 • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1929, Hirsch 2775.
Sångarförbundet, vol 3, nr 215-218. Stockholm 1933, Hirsch 2785

 • Katalogsignum/kommentar till autografen: autograf saknas

Beskrivning av verket

1. Gossen i skogen
Allegretto moderato Ess-dur 6/8 40 takter
2. Flickan i skogen
Allegretto pastorale D-dur 9/8 16 takter, Più lento 4 takter, A tempo 9 takter, totalt 29 takter
3. I månans skimmer
Allegretto Gess-dur 3/4 /: 8 takter :/ 17 takter, totalt 25 takter
4. Älvdansen
Misterioso E-dur 6/4 8 takter, ass-moll 15 takter, E-dur 10 takter, totalt 33 takter


Libretto/text

1. Gossen i skogen  A.A. Grafström
Vart går du barn i skogen
vid sena kvällens stund?
Du har så långt än
till din faders hydda.
Och ingen stjärna lyser
på himlens vida rund.
Vem skall din väg
i mörka natten skydda?

2. Flickan i skogen  Emil von Qvanten
Ensam i dunkla skogarnas famn
går jag enslig stig.
Doften rosor!
Doften blommor i fläktars sus,
doften alla vid stjärnors ljus!
Dofta hjärta, dofta stilla i natten!

3. I månans skimmer  Emil von Qvanten
Över nejdens skönhet glimmar
mild, högtidlig kvällens stund;
bleknad aftonrodna’n simmar,
slocknande kring våg och lund
Re’n de nalkas, nattens timmar,
på det vida valvets rund.

4. Älvdansen
Nattens älvor gå till dans
uti aftonrodnans glans.
Friska vatten pärlor glittra
kring dess hår i ståtlig krans.
Över land och skog och vatten
går den lätta skarans lek,
deras ljusa lockar svaja
fritt i aftonvindens smek.
Nattens älvor gå till dans
uti aftonrodnans glans.