Valdemar Söderholm (1909-1990)

Skriv ut

Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks hemsida.

Under uppbyggnad

Bibliografi

Karlsson, Karin: Valdemar Söderholm, svensk kyrkomusiker, musikteoripedagog och tonsättare. Kandidatuppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet (1978)

Verköversikt

Under uppbyggnad


Verk av Valdemar Söderholm

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade