Sune Smedeby (1934-1998)

Skriv ut

Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks hemsida.

Under uppbyggnad

Skrifter av tonsättaren

Lapska jojkar : en presentation av ett transkriberat material jämte några funderingar över transkriptionsmetodik, trebetygsuppsats i musikforskning, Uppsala universitet 1961.
Lapska sånger : texter och melodier från svenska Lappland fonografiskt upptagna av Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. 2, Sånger från Arjeplog och Arvidsjaur
, musikalisk transkription av Sune Smedeby, Uppsala 1963.
Harmonilära : från treklang till nonackord. Stockholm: Eriks förlag, 1978.

Bibliografi

Flodin, Anders: Åt helvete med alla oljud - mina minnen av Sune Smedeby, i Nio artiklar om musik : festskrift till Föreningen Musikspektra T, Örebro: 2012.

Verköversikt

Under uppbyggnad


Verk av Sune Smedeby

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade