• Tillkomstår: 1945 "Stockholm 5.9.45."
  • Verktyp: Viola och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Svensk musik

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Adagio C-dur 3/4, 72 takter