Heimer Sjöblom (1910-2001)

Stråkkvartett
"Kvartetto fuoco"

opus 42

1. Allegro animato
2. Adagio espressivo
3. Allegro con fuoco

  • Tillkomstår: 1983-1985
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: 18 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM), SMIC21429 (handskrift)

Beskrivning av verket

1. Allegro animato 4/4 (C) a-moll, 314 takter
2. Adagio espressivo 4/4 (C) D-dur, 74 takter
3. Allegro con fuoco 3/4, 216 takter