Nils Lorens Sjöberg (1754-1822)

Nils Lorens Sjöberg studerade juridik i Lund och kom 1781 till Stockholm, där han anställdes vid utrikesexpeditionen. Han var aktiv som skald och medarbetare i Stockholms Posten på 1780-talet, men skrev ganska litet därefter.

Under uppbyggnad

Verköversikt

Sånger
Den unga vandraren ("Glad och sorgfri i sin ungdoms vår")


Verk av Nils Lorens Sjöberg

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade